Το ένα τέταρτο των θανάτων στην Ελλάδα οφείλεται στον καρκίνο

O καρκίνος “θερίζει” στην Ελλάδα και τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με αυτά,  το ένα τέταρτο των θανάτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στον καρκίνο καθώς, το 2015 σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν την ζωή τους λόγω καρκίνου στην ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 25,4% του συνόλου των θανάτων στα 28 κράτη-μέλη.

Ειδικότερα, στη χώρα μας το ποσοστό ήταν ελαφρά χαμηλότερο καλύπτοντας περίπου το 24% των θανάτων, που ισούται με περίπου 30.000 χαμένες ζωές.

Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψε η Ρουμανία και η Βουλγαρία, οι μοναδικές χώρες όπου οι θάνατοι λόγω καρκίνου ήταν κάτω από το ένα τέταρτο του συνόλου, ενώ στην Ολλανδία και τη Σλοβενία το ποσοστό των θανάτων από την ισχυρή ασθένεια ξεπέρασε το 30%.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και στις 28 χώρες της ΕΕ ο καρκίνος έπληξε τους άνδρες περισσότερο από ό,τι τις γυναίκες. Στο σύνολο της Ένωσης σχεδόν το 29% όλων των θανάτων ανδρών ήταν αποτέλεσμα καρκινοπάθειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 22,1%.

Διαβάστε επίσης