Το «ματωμένο» πλεόνασμα που έγινε… πρωτογενές

Μείωση της τάξης των 198 εκατ. ευρώ -έναντι του στόχου- καταγράφηκε στα καθαρά έσοδα του Μαρτίου, περιορίζοντας το «μαξιλάρι» ασφαλείας που είχε σχηματιστεί κατά το πρώτο δίμηνο του 2018 κατά 407 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η υστέρηση καταγράφηκε σε πολλές κατηγορίες φορολογικών εσόδων μεταξύ των οποίων στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, στον ΦΠΑ, αλλά και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των καυσίμων και των ειδικών καπνικών προϊόντων. Τα φορολογικά έσοδα στο τρίμηνο κινούνται παρ’ όλα αυτά σε ψηλότερα επίπεδα έναντι του στόχου καθώς έχουν συγκεντρωθεί έσοδα από φόρους ύψους 9,928 δισ. ευρώ από 9,81 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος. Το πρωτογενές πλεόνασμα του τριμήνου ανέρχεται στα 2,366 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,2 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ για την πορεία του προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 454 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 816 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.364 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.366 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.096 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.070 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.158 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 936 εκατ. ευρώ ή 8,3% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.098 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 407 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,3%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 75 εκατ. ευρώ ή 18,0%,
γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 59 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 130 εκατ. ευρώ ή 34,0%,
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 25 εκατ. ευρώ ή 25,7%,
ζ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 114 εκατ. ευρώ ή 159,3%,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 374 εκατ. ευρώ ή 30,2%,
θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 67 εκατ. ευρώ ή 19,1%,
β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 2,8%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 7,1%,
ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,0%,
στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ ή 28,5%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.079 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 227 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (852 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.060 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.184 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 198 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.799 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 268 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Μάρτιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ,
β) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 36 εκατ. ευρώ,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,
γ) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 10 εκατ. ευρώ,
στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,
ζ) Χαρτόσημο κατά 11 εκατ. ευρώ,
η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,
θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 29 εκατ. ευρώ,
ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 385 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Διαβάστε επίσης