Το σχέδιο των ΕΛ.ΠΕ. για ενεργειακό μετασχηματισμό και ανάπτυξη

Το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον εμπορικό προστατευτισμό και τις πιέσεις στον τομέα διύλισης συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Παρόλα αυτά οι ιδιαίτερα δυναμικές επιδόσεις του 2018, με ρεκόρ παραγωγής για τέταρτο διαδοχικό χρόνο έχουν βάλει τις βάσεις, ώστε η εταιρεία να συνεχίσει σε θετική τροχιά φέτος και τα επόμενα χρόνια.

Τις προτεραιότητες της τρέχουσας περιόδου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον διύλισης διεθνώς, την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της πενταετίας 2019-2023, αλλά και τη Στρατηγική του Ομίλου ΕΛΠΕ στο πλαίσιο του Ενεργειακού Μετασχηματισμού, παρουσίασαν διεξοδικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, στη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο.

«Ολοκληρώνοντας την πλέον επιτυχή στη ιστορία του Ομίλου πενταετή περίοδο 2014-2018, με αυξημένες προσδοκίες για την επερχόμενη πενταετία και με όραμα την πρωταγωνιστική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική πορεία του Ομίλου την επόμενη δεκαετία, η Διοίκηση της ΕΛΠΕ ΑΕ ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους για τη σημαντική συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, καθώς και τους μετόχους για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη τους», κατέληξε στην αποφώνησή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Τσοτσορός.

«Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιο ισχυρός από ποτέ, αντιμετωπίζει το μέλλον με ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, συνεχείς επενδύσεις και αυξημένη αισιοδοξία. Ευχαριστούμε τους μετόχους για τη διαρκή στήριξή τους, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν και, πρωτίστως, όλους τους εργαζόμενους.

Η δική τους συλλογική δουλειά, εγγυάται την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και διασφαλίζει την ηγετική παρουσία του Ομίλου στη Ν.Α Ευρώπη και κατά την επόμενη δεκαετία», δήλωσε με τη σειρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Χρηματοδότηση και επενδύσεις

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία του Ομίλου κατά την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης, ο κ. Τσοτσορός τόνισε ότι τα σημαντικά κερδοφόρα αποτελέσματα της 4ετίας 2015-2018, μετά τη πλήρη λειτουργία του νέου διυλιστηρίου Ελευσίνας και των νέων μονάδων Θεσσαλονίκης, με Μ.Ο Συγκρίσιμων Κερδών EBITDA 763 εκατ. ευρώ, έναντι 373 εκατ. ευρώ της περιόδου 2009-2014 (+104,6%), έδωσαν τη δυνατότητα στον Όμιλο να βελτιώσει αποφασιστικά την επιβαρυμένη χρηματοοικονομική δομή που είχε, λόγω του εξωτερικού δανεισμού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος 2009-2014, ύψους 3,1 δισ., ευρώ εκ των οποίων 2,1 δισ. ευρώ αφορούσαν στις σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Αυτό το καθοριστικής σημασίας για το μέλλον αναπτυξιακό εγχείρημα την περίοδο της κρίσης, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποτελέσματα λόγω συνθηκών αγοράς και μη λειτουργίας ενός διυλιστηρίου, διαμόρφωσαν έως το 2015 τον τραπεζικό δανεισμό στα 3,2 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ το 2008 (+100 %) και το ετήσιο χρηματοοικονομικό κόστος στα 217,2 εκατ. έναντι 79,7 εκατ. αντίστοιχα (+172,5%).

Αντίθετα, η υψηλή κερδοφορία της περιόδου 2015-2018 είχε ως συνέπεια τη μείωση των συνολικών υποχρεώσεων κατά 1,6 δισ. ευρώ ή 25,8%, του τραπεζικού δανεισμού κατά 500 εκατ. (-15,6%), καθώς και του ετήσιου χρηματοοικονομικού κόστους κατά 68 εκατ. (-31,2%).

Οι προτεραιότητες για το 2019

Ο κ. Σιάμισιης σκιαγράφησε τις προτεραιότητες για το 2019 που εστιάζουν στο τρίπτυχο, αξιοποίηση διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης & ευκαιριών αγοράς, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε επιλεγμένους κλάδους και περιλαμβάνουν:

Διατήρηση παραγωγής σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και αριστοποίηση εφοδιασμού για νέες προδιαγραφές ναυτιλιακών καυσίμων
Διαχείριση κινδύνων λόγω ευμετάβλητου περιβάλλοντος και προστασία ταμειακών ροών
Περαιτέρω μείωση του χρηματοδοτικού κόστους
Εμπορική ανάπτυξη στο εξωτερικό αυτόνομα, ή με συνεργασίες
Υλοποίηση πρωτοβουλιών ψηφιακού και ενεργειακού μετασχηματισμού, με στόχο την επανεκκίνηση του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας
Αναζήτηση ευκαιριών για ανάπτυξη ΑΠΕ
Διαχείριση του χαρτοφυλακίου Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων και
Αξιοποίηση της συμμετοχής του Ομίλου στη ΔΕΠΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η στρατηγική του Ομίλου στους κλάδους Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισμού επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις θεσμικές εξελίξεις στην ελληνική αγορά, και η στρατηγική των ΕΛΠΕ θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη και αυτό. Αναφερόμενες στις κύριες προκλήσεις της περιόδου, υποστήριξε ότι η εφαρμογή από το 2020 του Κανονισμού ΙΜΟ για τα καύσιμα ναυτιλίας θα έχει συνολικά θετικές επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΠΕ, του οποίου τα διυλιστήρια έχουν υψηλή παραγωγή μεσαίων κλασμάτων που ξεπερνά το 53% επί του συνόλου, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης.

Το πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

Στις στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της περιόδου, περιλαμβάνονται:

η υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης,
η αυξημένη ευαισθησία για θέματα Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος,
τα εκσυγχρονισμένα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής,
οι επενδύσεις για τη μετάβαση στη μεταψηφιακή εποχή και την οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα,
η αποφασιστική ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία), και τέλος
η αυξημένη συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με συγκροτημένα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Παράλληλα, οι κύριοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του πενταετούς Προγράμματος, δίνουν έμφαση στον Ενεργειακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στην ανάπτυξη στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στο Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, ενώ συνεχίζεται απαρέγκλιτα το στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων ΕΚΕ.

Ταυτόχρονα, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Ομίλου, όπως επεσήμανε ο κ. Σιάμισιης προσθέτοντας ότι το προηγούμενο έτος επετεύχθη ουσιαστική βελτίωση στους δείκτες ασφαλείας που κυμάνθηκαν στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ενώ οι βασικές αέριες εκπομπές των διυλιστηρίων ανά μονάδα πρώτης ύλης έχουν μειωθεί δραστικά κατά την τελευταία πενταετία.

Διαβάστε επίσης