Τράπεζα Πειραιώς: Πιστοποίηση του νέου Μηχανογραφικού Κέντρου

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ανακοινώνει ότι πιστοποιήθηκε εκ νέου, κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001, για το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν στην ασφάλεια, διαχείριση και λειτουργία του νέου Μηχανογραφικού Κέντρου του Ομίλου στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα λαμβάνει την πιστοποίηση αυτή κάθε χρόνο, από το 2010.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο με το οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί πιστοποιούν τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και καλύπτει το ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας πληροφοριών.

Η Τράπεζα Πειραιώς πιστοποιήθηκε για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών. Η πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group) κατά ISO/IEC 27001 προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τους μετόχους της Τράπεζας.

Διαβάστε επίσης