Ρευστό με το… σταγονόμετρο στην αγορά

 Μείωση του ρυθμού χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα σημειώθηκε τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα,  η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 823 εκατ. ευρώ και ο  ετήσιος ρυθμός μεταβολής της, διαμορφώθηκε σε -3,9%,  από -4,0% που ήταν  τον Ιούλιο του 2013.

 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2013, ήταν αρνητική κατά 534 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2012: αρνητική καθαρή ροή 657 εκατ. ευρώ) και ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  της  διαμορφώθηκε  σε -4,5%, από -4,6% τον Ιούλιο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο -3,9% και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 453 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2012: αρνητική καθαρή ροή 474 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -13,4% από -14,5% τον Ιούλιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2013,  ήταν αρνητική κατά 48 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2012: αρνητική καθαρή  ροή 42 εκατ. ευρώ)  και  ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  της παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο -0,8%.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 240 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Αύγουστο του 2013, (Αύγουστος 2012: αρνητική καθαρή ροή 347 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,6% από -3,7% τον Ιούλιο του 2013.

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης