Βαριά καμπάνα σε τράπεζες από την ΕΕ

Πρόστιμα – ρεκόρ, συνολικού ύψους 1,71 δισ. ευρώ, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οκτώ διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συμμετοχή σε καρτέλ χειραγώγησης των διατραπεζικών επιτοκίων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται μεγάλες τράπεζες, όπως η Deutsche Bank, η RBS, η Societe Generale, η JPMorgan και η Barclays, στην οποία όμως δεν επιβλήθηκε πρόστιμο καθώς η ίδια αποκάλυψε τη σύσταση του καρτέλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, στην Deutsche Bank επιβλήθηκε πρόστιμο 725 εκατ. ευρώ, που είναι και το μεγαλύτερο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Στη Societe Generale επιβλήθηκε πρόστιμο 446 εκατ. ευρώ, στην RBS 391 εκατ. ευρώ και στην JPMorgan 80 εκατ. ευρώ.

«Αυτό που σοκάρει όσον αφορά τα σκάνδαλα των επιτοκίων Libor και Euribor δεν είναι μόνο η χειραγώγηση των δεικτών αναφοράς, η οποία αντιμετωπίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από τις εποπτικές χρηματοπιστωτικές αρχές, αλλά επίσης η συνεννόηση μεταξύ τραπεζών που υποτίθεται ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους», αναφέρει ο επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια στην ανακοίνωση.

Η κατηγορία για τη χειραγώγηση επιτοκίων αφορά, εκτός από το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου Libor, το διατραπεζικό επιτόκιο του Τόκιο και τα αντίστοιχα επιτόκια της Ευρωζώνης. Τα επιτόκια αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση για την τιμολόγηση ενός μεγάλου φάσματος στοιχείων ενεργητικού αξίας εκατοντάδων τρισ. δολαρίων, από στεγαστικά δάνεια έως παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Τα πρόστιμα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν υπερβεί τα 3,7 δισ. δολάρια πριν από τη σημερινή απόφαση, αλλά το κόστος για τις τράπεζες μπορεί να αυξηθεί, καθώς αντιμετωπίζουν διώξεις σε όλο τον κόσμο. Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει τη διαπίστωση της ευθύνης (των τραπεζών), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστικές αγωγές.
Εάν το ποσό του προστίμου δεν μεταβληθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή για καταστρατήγηση του ανταγωνισμού που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβάστε επίσης