Ξεπέρασαν τα 65 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών

Πάνω από 65 δισ. ευρώ είναι τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, όπως αναφέρει σε μελέτη της η PricewaterhouseCoopers.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος του 2012 και του 2011 ήταν περίπου 25% και 18%.

Κατά την PricewaterhouseCoopers, το μέγεθος των NPLs συγκριτικά και με τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών (περίπου 30 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση στις 30 Ιουνίου) καταδεικνύει τη σημασία της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες, τόσο για την κεφαλαιακή επάρκεια των ίδιων των τραπεζών όσο και για την εγχώρια οικονομία.

Τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών, των ιταλικών, των ισπανικών και των ιρλανδικών τραπεζών είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση των NPLs στην Ευρώπη, τα οποία πλέον έχουν ξεπεράσει τα 1,2 τρισ. ευρώ. Συνολικά, τα ευρωπαϊκά NPLs κατά τους 12 τελευταίους μήνες υπολογίζεται αυξήθηκαν κατά περίπου 100 δισ. ευρώ.

Στην μελέτη επισημαίνεται ότι, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η διαχείριση των NPLs σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει και σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων, οι οποίες εντός του πρώτου οκταμήνου του 2013 έφθασαν ήδη τα 46 δισ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες, ποσό ίσο με τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη για όλο το 2012.

Διαβάστε επίσης