Χρονιά σταθεροποίησης η φετινή

Βελτιωμένες είναι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς στη νέα έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εκτιμά ότι η ύφεση το 2013 διαμορφώθηκε στο 3,7% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 4%.

Για το 2014 η Κομισιόν προβλέπει επιστροφή στην ανάπτυξη με ρυθμό 0,6%, ενώ το 2015 η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,9%. Επίσης, αναμένει βελτίωση και στην αγορά εργασίας, εκτιμώντας ότι το ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί στο  26,4% το 2013 για να μειωθεί στο 25,7% το 2014 και στο 24,6% το 2015. Αναφορικά με το ελληνικό χρέος αναμένεται το 2013 να φτάσει στο 177,3% του ΑΕΠ, ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωση του στο 177% το 2014 και στο 171,1% το 2015, ενώ ο αποπληθωρισμός θα συνεχιστεί και το 2014, με ρυθμό 0,6%, από 0,9% το 2013, ενώ οι τιμές θα σημειώσουν αύξηση 0,2% το 2015.

Aνάπτυξη στην Ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι η ανάπτυξη  στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 1,2% το 2014, μετά από την ύφεση του 0,4% το 2013. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η πορεία της ανάπτυξης της Ευρωζώνης θα ενισχυθεί στο 1,8% το 2015, ενώ αντίστοιχα σε επίπεδο Ε.Ε. αναμένεται ανάπτυξη 0,1% το 2013, 1,5% το 2014 και 2% το 2015.

Ταυτόχρονα, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την πορεία των τιμών και της αγοράς εργασίας, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το 2014 θα κινηθεί στο 1%, έναντι 1,5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Για το 2015 ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στο 1,3%, από 1,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ανεργία, η Κομισιόν την υπολογίζει στο 12% για το τρέχον έτος, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 12,2%.

Διαβάστε επίσης