Χωρίς πετρέλαιο θέρμασης 150.000 φοιτητές

Εξαιρούνται 150 χιλιάδες φοιτητές από τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος εξαιρεί από τους δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναγράφονται ως προστατευόμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με συνέπεια να μην έχουν δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» ο αποκλεισμός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης έγινε για δημοσιονομικούς λόγους, δηλαδή για να μη διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων. Υποτονικό είναι εν τω μεταξύ μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον για τη χορήγηση του επιδόματος, καθώς ως τώρα αίτηση για την καταβολή του έχουν υποβάλει περίπου 20 χιλιάδες δικαιούχοι.

Διαβάστε επίσης