28 εκατ. ευρώ στους 332 δήμους της χώρας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου. Αναλυτικά οι πίνακες με τα ποσά που θα κατανεμηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου το υπουργείο δίνει 28 εκατ. ευρώ στους 332 δήμους της χώρας για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

Συγκεκριμένα από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» κατανέμεται το ποσό των 28.000.000 ευρώ  στους 332 Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων  ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ποσό των 28.000.000 κατανέμεται στους 332 δήμους της χώρας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Η λίστα με τα ποσά που θα λάβουν οι δήμοι

Το ποσό των 28.000.000 ευρώ θα δοθεί στους 332 δήμους της Ελλάδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

 

Διαβάστε επίσης