Εβδομαδιαία πολιτική και αθλητική εφημερίδα.
Άργους 148, Αθήνα.
Τηλ: 210 5157730