Ανοιχτή η πλατφόρμα από σήμερα για το φοιτητικό, στεγαστικό επίδομα

1.500 ευρώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα -  2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης - Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις

Έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, ύψους 1.500 ευρώ. Αν πρόκειται για περίπτωση συγκατοίκησης, το ποσό ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3η Αυγούστου 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα υποβάλλεται αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών  θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής με την ΑΑΔΕ.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Ο φοιτητής, για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, πρέπει οπωσδήποτε να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων του.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής.

Στην περίπτωση, που οι γονείς έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλει μόνο ο ένας γονέας, δικαιούχος του επιδόματος. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο συγκεκριμένος γονέας στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2022, να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν, τα εξαρτώμενα μέλη δηλαδή, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία: α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή, β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση συγκατοίκησης, συμπληρώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

ε) o αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή, στ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή, ζ) ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Σχετικά με την υπέρβαση του χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης

Σχετικά με τη μη υπέρβαση του προβλεπόμενου, από τον κανονισμό σπουδών, χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης, αυτή ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους, που δεν έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών του φοιτητή σε άλλο Τμήμα ή Σχολή. Επιπλέον προϋπόθεση, η επιτυχής εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Ο έλεγχος του μισθωτηρίου

Ο έλεγχος του μισθωτηρίου συμβολαίου διενεργείται με αυτόματη διασύνδεση- διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της ΑΑΔΕ. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με αυτόν της πόλης σπουδών του φοιτητή.

Αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του φοιτητή ή ο γονέας, τον οποίο δεν βαρύνει ο φοιτητής – σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων – και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από μετεγγραφή, στη συνολική εξάμηνη διάρκεια της μίσθωσης, συνυπολογίζεται και η τυχόν μίσθωση κατοικίας στην πόλη της προηγούμενης Σχολής ή Τμήματος εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, με την προσκόμιση του σχετικού μισθωτηρίου στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος: https://www.minedu.gov.gr/news/55831-29-06-23-stegastiko-epidoma-akad-etous-2022-2023

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα