Ανοίγει η ρύθμιση για τα χρέη από την πανδημία και μετά – «Σωσίβιο» για οφειλές 9 δισ. ευρώ

Στόχος να καταλήξουν τα χρωστούμενα στα κρατικά ταμεία, έστω σε ορίζοντα 6 ετών και να στηριχθούν οι φορολογούμενοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία

Από τον Νοέμβριο του 2021 -δηλαδή όταν μπήκαμε για τα καλά στη δίνη της ενεργειακής κρίσης- ως σήμερα έχουν «γεννηθεί» περί τα 9 δισ. ευρώ νέων φορολογικών οφειλών στην Eφορία.

Πολλά από αυτά ανήκουν σε «πρωτάρηδες» -δηλαδή σε φορολογουμένους που δεν είχαν έως τώρα εκκρεμότητες με το Δημόσιο-, ωστόσο μερίδιό τους αναλογεί και σε φυσικά-νομικά πρόσωπα, με ρυθμισμένες οφειλές, τα οποία δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν και στην πίεση της ενεργειακής κρίσης.

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ενεργοποιούν τη νέα ειδική ρύθμιση για αυτά τα χρέη, με διπλό στόχο: αφενός να καταλήξουν τα χρεωστούμενα στα κρατικά ταμεία, έστω σε ορίζοντα 6 ετών, αφετέρου να στηριχθούν οι φορολογούμενοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως και την 1η  Φεβρουαρίου 2023 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Στη ρύθμιση μπορούν, όμως, να υπαχθούν προαιρετικά και οφειλές που:

  • τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής,
  • κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση της οποίας οι όροι τηρούνται.

Δεν υπάγονται οφειλές που δεν μπορούν να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος: 

  • να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022,
  • να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία,
  • αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί των προβλεπόμενων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, με ειδικό, χαμηλό τόκο ως εξής: 

  • Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
  • Για οφειλές που ρυθμίζονται έως 72 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε 15%.

Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Πέρα από τη νέα ρύθμιση για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης, δίνεται δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν χάσει τις ευεργετικές ρυθμίσεις των 120 δόσεων ή των 72 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου, δύο δόσεων.

Αν ο οφειλέτης έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής, οφείλει, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολό τους σε ρύθμιση. Αν είχε υπαγάγει αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση και την είχε χάσει, τότε ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ μπορεί να τις ξαναβάλει.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα