ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για το Δωρόσημο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ βάση της διάταξης του άρθρου 40 του Ν.3863/2010, όλες οι πληρωμές παροχών από τους ασφαλιστικούς φορείς, μία εκ των οποίων είναι και το Δωρόσημο, διενεργούνται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών τραπέζης, με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο.

Διαβάστε επίσης