Intrakat: Δαμάζοντας τον Αίολο στην Άνδρο

Τέθηκε σε λειτουργία το Αιολικό Πάρκο που θα καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες 3.500 νοικοκυριών

«Η αιολική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας.». Την πεποίθηση του αντιπρόεδρου και CEO της Intrakat, Αλέξανδρου Εξάρχου, κάνουν πράξη στον κατασκευαστικό όμιλο όπως αποδεικνύεται και με την ολοκλήρωση και έναρξη της λειτουργίας του αιολικού πάρκο στην Άνδρο.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ο σταθμός «στήθηκε» στο νότιο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα στη θέση Φραγκάκι, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό. Απόδειξη ότι οι συνολικής ισχύος 15 MW πέντε ανεμογεννήτριες του πάρκου θα παράγουν περισσότερες από 58 GWh ηλεκτρικής ενέργειας τον χρόνο, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες 3.500 νοικοκυριών.

Τα οφέλη για τους Ανδριώτες δεν σταματούν στην ουσιαστική ενεργειακή αυτονομία του νησιού καθώς με την έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος που θα τύχουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής όπου έχει εγκατασταθεί το έργο αλλά και με την οικονομική ενίσχυση του δεύτερου σε έκταση νησιωτικού δήμου των Κυκλάδων θα ωφεληθεί τα μέγιστα και η τοπική κοινωνία.

Το όφελος δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και οικολογικό καθώς το ύψους 25 εκατ. ευρώ υλοποιήθηκε από την Intrakat έχοντας ως κύρια παράμετρο την Αρχή της Αειφορίας. Ειδικότερα, το Αιολικό Πάρκο της Άνδρου αναπτύχθηκε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και το τοπικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. Μία από αυτές είναι η εγκατάσταση στο Αιολικό Πάρκο του βραβευμένου ηλεκτρονικού συστήματος NVbird, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Εκμάθησης (Machine learning), που σε συνδυασμό με κάμερες νέας τεχνολογίας αποτρέπει τη σύγκρουση πτηνών με τις ανεμογεννήτριες.

Επιπρόσθετα, περιβαλλοντικές δράσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός θα ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθούν όσο το έργο θα βρίσκεται… εν ζωή. Ανάμεσά τους η αναδάσωση έκτασης 35 στρεμμάτων στον δήμο Άνδρου με τη φύτευση 2.210 ενδημικών φυτών που στόχο έχει την προστασία και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Τελευταίο αλλά όχι έλασσον οικολογικό όφελος είναι το γεγονός ότι αν συγκρίνουμε τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στο Φραγκάκι με μία αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ορυκτών καυσίμων, η χρήση των ανεμογεννητριών αποτρέπουν καθ’ υπολογισμό την εκπομπή στην ατμόσφαιρα περίπου 26.220 τόνων διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο οι οποίοι ισοδυναμούν με την ρύπανση που προκαλούν ετησίως 16.300 αυτοκίνητα.

Με στρατηγική επενδυτική προτεραιότητα στην εταιρική ατζέντα την ανάπτυξη τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Όμιλος Intrakat προχώρησε τον Σεπτέμβριο σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 500 MW φωτοβολταϊκών έργων. Με την συγκεκριμένη εξαγορά, η Intrakat έχει διαμορφώσει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά μελλοντικά έργα αιολικών πάρκων, ο Όμιλος αναμένει ότι σύντομα θα ολοκληρώσει χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων θα αρχίσουν εντός του 2023.

Ο… άνεμος της ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ

Η αναπτυξιακή ρότα προς της «καθαρή» οικονομία είναι μόλις ένα κλαδί του συνολικού επενδυτικού δέντρου της Intrakat το οποίο ευελπιστούν στη διοίκηση Εξάρχου να καρποφορήσει με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κομβική ημέρα η ερχόμενη Δευτέρα (14/11) όποτε και θα συγκληθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας προκειμένου να τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες της ΑΜΚ των €100.000.000. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους – ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους, να τοποθετηθούν. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Intrakat σχεδιάζει να αξιοποιήσει 50 εκατ. ευρώ ως ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης και τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

Πρόσφατη είναι για παράδειγμα το deal της συνεργασίας της Intarkat με την Ellington Solutions στον τομέα των REOs (Real Estate Owned) ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτουν και διαχειρίζονται οι δυο όμιλοι στην ελληνική αγορά. Στον τομέα ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων, εξάλλου, ο Όμιλος Intrakat ήδη συμμετέχει σε πληθώρα ενεργών διαγωνισμών, σε διάφορα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών και η στοχοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή και σε επιπρόσθετους διαγωνισμούς που αναμένονται να προκηρυχθούν τη τρέχουσα χρήση 2022. Άλλωστε οι τομείς κατασκευών και υποδομών προβλέπεται ότι θα έχουν σημαντικό ρόλο στην από δω και πέρα ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου και αφορά σε επενδύσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε υποδομές οδικών αξόνων, σε υδραυλικά έργα, σε σιδηροδρομικά έργα, σε υποδομές σχολικών συγκροτημάτων και δικαστικών μεγάρων, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε ενίσχυση βασικών οικιστικών και τουριστικών υποδομών και σε υποδομές επικοινωνιών. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €30,9 δισ. καθώς και το νέο ΕΣΠΑ, ύψους €26,2δισ., θα δώσουν στην κατασκευαστική αγορά ένα σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και σιδηροδρομικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των €10 δισ. τα οποία θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο ποιοτικά και ποσοτικά.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα