ΙΝΤRΑΚΑΤ: Άντεξε στην πανδημία, κοιτάει μπροστά

Ειδική έκδοση της «Α»: Η οικονομία στην κρίση του COVID-19

Στα 127,6 εκατ. ευρώ  διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT​ στο ενιάμηνο του 2020 έναντι πωλήσεων 212,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση κατά 40% περίπου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές καθυστερήσεις των απορροφήσεων στα έργα που εκτελεί η εταιρεία λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο του 2020.

To ΕΒITDA του Ομίλου στην ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 375 χιλ. ευρώ έναντι €13,3 εκατ. ευρώ, ενώ το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ  έναντι κερδών 10,5 εκατ. ευρώ

Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 86,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου 2019. Το EBITDA του Ομίλου στην περίοδο διαμορφώθηκε σε ζημιές 2,36 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5 εκατ. ευρώ ενώ το EBIT σε ζημιές -3,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

 Η Intrakat έχει υιοθετήσει μια δυναμική αναπτυξιακή στρατηγική με άξονα το σύγχρονο «επιχειρείν», εστιάζοντας σε κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. καθώς και από συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2020 ανήλθε σε 328 εκατ. ευρώ πλέον 206 εκατ. ευρώ νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους. Από τις νέες προς υπογραφή συμβάσεις στην περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη τελικά ποσό συμβάσεων ύψους 65 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την 01.01.2020 έως 30.09.2020 οι νέες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Όμιλος ανέρχονται σε 144 εκατ. ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή νέων συμβάσεων και κατ’ επέκταση η παραγωγή από νέα έργα αντιμετωπίζει σε όλο το 2020 δυσκολίες και από την αναγκαστικά μειωμένη λειτουργία του Δημοσίου λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2020 ανέρχονται σε €60 εκατ. ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε €79,4 εκ. έναντι 80 εκατ. την 31.12.2019

Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID- 19, με τις απαιτούμενες ενέργειες και μέτρα που λαμβάνει, προσπαθεί να διασφαλίσει το περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της όπως και για τους άμεσους συνεργάτες της (υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ).

Ανάλογη είναι και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων, ώστε παρά τις δυσκολίες, η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου INTRAKAT να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες.

Κορυφαίος κατασκευαστικός όμιλος με διεθνή παρουσία

Ο Όμιλος Intrakat δραστηριοποιείται στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιοποίησης ακινήτων για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Βασικό μέλος του πολυεθνικού ομίλου υψηλής τεχνολογίας Intracom Holdings, η Intrakat αναλαμβάνει σύνθετα κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας στον ελληνικό και το διεθνή χώρο, αξιοποιώντας ένα δίκτυο εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Κύπρο, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.

Η Intrakat έχει υιοθετήσει μια δυναμική αναπτυξιακή στρατηγική με άξονα το σύγχρονο «επιχειρείν», εστιάζοντας σε κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. καθώς και από συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου, η περαιτέρω επέκταση σε νέους εξειδικευμένους τομείς, η διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα