Πανάκριβος ο δανεισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Αντιμέτωπες με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στην Ευρώπη βρίσκονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από ανάλυση της Citi στην οποία καταγράφεται το κόστος δανεισμού για ποσό κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προς επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πραγματικό επιτόκιο για τα δάνεια κάτω του 1 εκατομμυρίου είναι μεγαλύτερο από 8%, επίπεδο στο οποίο παραμένει ουσιαστικά από το 2011. Αντίθετα, την περίοδο 2003 – 2006 ένα τέτοιο δάνειο είχε πραγματικό επιτόκιο της τάξης του 2%, όντας από τα πλέον ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα για ανάλογη χρηματοδότηση μια γερμανική εταιρεία πληρώνει 2%, ενώ μια γαλλική περίπου 2,5%. Κάτω του 5% είναι το κόστος για μια ιταλική.

Διαβάστε επίσης