Πέφτουν οι ρυθμοί ανάπτυξης – “Βουτιά” οι επενδύσεις

Πέφτουν οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αφού στο 1,8% ήταν η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο του 2018 (το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αναθεωρήσει το στόχο στο 2,3%) ενώ σημειώθηκε “βουτιά” στις επενδύσεις. Αυτο έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2018, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%».

«Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2017».

Επίσης μειώθηκαν οι επενδύσεις που «βούτηξαν» κατά 5,4% σε σχέση με πέρσι, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία του πρώτου τριμήνου (10,3%).

Αναλυτικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο σε τριμηνιαία βάση:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2018.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν μηδενική μεταβολή.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,9%. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,5%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8%. Ειδικότερα οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,6% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2%.

Σε ετήσια βάση:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,8%.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,4%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,4%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,2% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,2%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,3%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16,2%.

Διαβάστε επίσης