Ποιοι παίρνουν κοινωνικό μέρισμα και πόσο

Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά-Από 50-150 λιγότερο φέτος

Χθες δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ  η Κοινή Υπουργική Απόφαση  που περιγράφει τα κριτήρια του πολυαναμενόμενου κοινωνικού μερίσματος.  . Τελικώς θα διανεμηθούν 710 εκατομμύρια ευρώ. , ποσό το οποίο είναι ίσο με αυτό που διατέθηκε το 2017, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζοντας ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων θα είναι αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω αλλαγών στα περιουσιακά κριτήρια και, συγκεκριμένα, λόγω της αύξησης των ανώτατων ορίων της αξίας ακίνητης περιουσίας. Το ποσό του μερίσματος είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι 50-150 ευρώ.

Οι πίνακες παρακάτω δείχνουν το ποσό του μερίσματος ανάλογα την κατηγορία και το αντίστοιχο περσινό κοινωνικό μέρισμα που είχε καταβληθεί.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ  

                                                  

 Εισόδημα                                               2018                                                  2017

Ένας ενήλικας

0-5.000 400 450
5.000-7.000 300 350
7.000-9.000 200 250
Δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο

                                 

                                                          

0-7.500 600 675
7.500-10.500 450 525
10.500-13.500 300 375
Δύο ενήλικες και ένα ανήλικο ή μονογονεϊκή με δύο ανήλικα

 

                                                                         

0-8.750 700 787,5
8.750-12.250 525 612,5
12.250-15.750 350 437,5
Τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικοι ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα

                                                                                                                                                                                

0-10.000 800 900
10.000-14.000 600 700
14.000-18.000 400 500
Τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο, ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα ή μονογονεϊκή με τέσσερα ανήλικα

                                                                                                                                                                             

0-11.250 900 1012,5
11.250-15.750 675 787,5
15.750-20.250 450 562,5
Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα
0-12.500 1000 1125
12.500-17.500 750 875
17.500-22.500 500 625
Τέσσερα ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και πέντε ανήλικα ή μονογονεϊκή με έξι ανήλικα

 

0-13.750 1100 1237,5
13.750-19.250 825 962,5
19.250-24.750 550 687,5
Πέντε ενήλικα μέλη (και άνω) ή δύο ενήλικα και ανήλικα ή μονογονεϊκή με επτά ανήλικα και άνω

 

0-15.000 1200 1350
15.000-21.000 900 1050
21.000-27.000 600 750

 

Το περιουσιακό κριτήριο ξεκινάει πλέον από τα 125.000 ευρώ και όχι από τα 120.000 ευρώ ενώ κλιμακώνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού χωρίς όμως να μπορεί να περάσει στα 185.000 ευρώ. Οριακή αλλαγή αλλά μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη σε όποιους έχουν οριακή αύξηση στην αντικειμενική αξία της περιουσίας τους σε σχέση με πέρυσι

Οι αυτόματες αιτήσεις

Για τους άνω των 70 ετών που λαμβάνουν σύνταξη ή το επίδομα  ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, η αίτηση θα δημιουργηθεί αυτόματα και το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το παραπάνω αφορά νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι. Δεν ισχύει όταν στο νοικοκυριό υπάρχουν και άλλα μέλη.

Πως γίνεται  η αίτηση 

Βήμα 1

Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί:

  • Να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να εισάγετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
  • Nα συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν εσάς, την/τον σύζυγό σας, τα προστατευόμενα τέκνα σας ή/και τυχόν φιλοξενούμενα μέλη.

Βήμα 2

Αφού συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει:

  • τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ),
  • οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο  και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα),
  • περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων),
  • μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία,
  • μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα πλήρους ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης (για εξαιρέσεις βλ. άρθρο 2 της σχετικής υπουργικής απόφασης) και τέλος,
  • έναν κατάλογο με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

Βήμα 3

Απαραίτητη είναι η σωστή συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Βήμα 4

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεσή τους, μέσω των κωδικών τους στο TAXISnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να διαπιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης.

! Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης και υποβολής της αίτησης. Συνεπώς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τους φιλοξενούμενούς σας (στη φόρμα αναγράφονται τα στοιχεία των ατόμων των οποίων η συναίνεση απαιτείται) ώστε να μπουν στον διαδικτυακό τόπο με τους δικούς τους κωδικούς και να συναινέσουν.

! Προσοχή: Η ύπαρξη φιλοξενούμενων μελών έχει επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικής αντιπαραβολής βάσει των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων. Συνεπώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν ή να αφαιρεθούν φιλοξενούμενα μέλη στην αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα.

! Προσοχή: Εάν φορολογούμενος έχει δηλώσει ότι φιλοξενείται αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον φιλοξενούντα (κατά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης), και ο φιλοξενούμενος δεν άλλαξε την κατάσταση «φιλοξενίας» στη δήλωσή του, τότε ο φορολογούμενος αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα.

Βήμα 5

Εφόσον όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού σας έχουν συναινέσει, εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Στην περίπτωση που είστε δικαιούχος, ενημερώνεστε άμεσα για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Διαφορετικά, εμφανίζεται η πρώτη αιτία απόρριψης.

Βήμα 6

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα] ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.

κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος.

Υποστήριξη πολιτών – Υποβολή ερωτημάτων

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του κοινωνικού μερίσματος οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info@koinonikomerisma.gr.

 

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα