“Μπαλωθιά” από το υπουργείο Παιδείας: Παράνομα τα εξ αποστάσεως μαθήματα στα ΑΕΙ – Δεν θα προσμετρηθούν ως διδακτέα στις 13 εβδομάδες!

Αναμένεται επέκταση του εξαμήνου

Επέκταση του εξαμήνου διδασκαλίας αναμένεται για τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν διενεργήσει εξ αποστάσεως μαθήματα, καθώς όπως σημειώνει το υπουργείο Παιδείας η διδασκαλίας της ύλης των εν λόγω μαθημάτων δεν θα προσμετρηθεί ως διδακτέα στις 13 εβδομάδες που προβλέπονται στο εξάμηνο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Foititikanea.gr η τυχόν διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά, είναι μη νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προσμετρηθεί στον ελάχιστο αριθμό των δεκατριών εβδομάδων για τη διδασκαλία ενός μαθήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33, παρ. 5 του ν. 4009/2011.

Το “τελεσίγραφο”  απέστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας σε όλους τους Πρυτάνεις των πανεπιστημίων με την υπενθύμιση ότι δεν είναι νόμιμη η διδασκαλία με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω νόσησης του διδακτικού προσωπικού και δεν δύναται να προσμετρηθεί στον ελάχιστο αριθμό των δεκατριών εβδομάδων για τη διδασκαλία ενός μαθήματος.

Η απάντηση αυτή ήρθε μετά τις εκκλήσεις πολλών Τμημάτων να τους δοθεί η δυνατότητα εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας, καθώς υπάρχουν πολλοί φοιτητές αλλά και διδακτικό προσωπικό με σοβαρά νοσήματα οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους προσερχόμενοι στα γεμάτα αμφιθέατρα.

Ως απάντηση ο υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος έστειλε σήμερα το παρακάτω έγγραφο (εγκύκλιο) προς όλους τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της χώρας στο οποίο επισημαίνει τα εξής:

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ως προς το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

Η κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που συνίσταται στη διδασκαλία μαθημάτων, στη διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων και στη διενέργεια κάθε άλλου είδους παρεχόμενου διδακτικού έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των Α.Ε.Ι., διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του ν. 4485/2017 (Α’ 114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται.

Σε καμία περίπτωση, η παροχή του διδακτικού έργου δεν δύναται να διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω νόσησης του διδακτικού προσωπικού. Η τυχόν διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά, είναι μη νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προσμετρηθεί στον ελάχιστο αριθμό των δεκατριών εβδομάδων για τη διδασκαλία ενός μαθήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33, παρ. 5 του ν. 4009/2011.

Ειδικώς, με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 ορίστηκε ότι: «Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Πηγή: Foititikanea.gr

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα