Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Από την 1η Νοεμβρίου έως και την 10η Δεκεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την διεκδίκηση των 4.890 προφερόμενων θέσεων για Προπτυχιακές Σπουδές και 5.110 για Μεταπτυχιακές, για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 (συνολικά 10.000 θέσεις για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα).

Η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στη Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).

Ειδικότερα:

Όσον αφορά στα προπτυχιακά προγράμματα, οι παρεχόμενες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200)

2. Πληροφορική (1000)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 έναντι 1000 το προηγούμενο έτος)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1.100 έναντι 800 το προηγούμενο έτος)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1.000 έναντι 800 το προηγούμενο έτος)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90)

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι παρεχόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, κατανέμονται ως ακολούθως:

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών:

1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (180)

2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)

3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75)

4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45)

5. Σπουδές στην Εκπαίδευση (670)

6. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)

Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:

1. Διασφάλιση Ποιότητας (370)

2. Διαχείριση Αποβλήτων (280)

3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320)

4. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)

5. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60)

6. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80)

7. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100)

8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120)

9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων(140)

10. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35)

11. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90)

12. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού (60).

Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450)

2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395)

3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400)

4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390)

5. Τραπεζική (445)

Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών:

1. Γραφικές Τέχνες − Πολυμέσα (60)

2. Σχεδιασμός φωτισμού − Πολυμέσα (60)

3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα(30)

Επίσης, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίστηκε στις 511 θέσεις (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.110, ο αριθμός των παρεχομένων θέσεων για μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (οι θέσεις κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ.).

Διαβάστε επίσης