Οι ελληνικές αρχές θα παραμείνουν προσηλωμένες στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους  παραμένει σε πτωτική τάση. Τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την ενέργεια δεν εμπόδισαν το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο να φτάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2022. Αναμένεται πλεόνασμα 1,1% το 2023 και 2,1% το 2024.

Από την κορύφωσή του το 2020, ο λόγος του δημόσιου χρέους έχει μειωθεί κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), εκ των οποίων οι 23 π.μ. το 2022, επωφελούμενος από τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η σημαντική βελτίωση του δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και του χρέους ενισχύεται από την ισχυρή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στην εφαρμογή ενός συνετού δημοσιονομικού σχεδίου.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες το 2022, η ελληνική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα, ενισχυόμενη κατά 5,9% με επίσης συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην αγορά εργασίας, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. Καθώς το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)  συνεχίζει να εφαρμόζεται, οι επενδύσεις θα παραμείνουν σημαντική πηγή ανάπτυξης, αν και υπάρχουν εξωτερικοί καθοδικοί κίνδυνοι. 

Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας αντανακλά επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα θεσμικά όργανα του συστήματος του ευρώ, που προέρχεται από την προηγούμενη δημοσιονομική εξυγίανση και τις μεταρρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα εξακολουθεί να επωφελείται από ισχυρή στήριξη και χρηματοδοτικά οφέλη σε περιόδους  κρίσεων, ιδίως με τα νέα εργαλεία και μέσα του συστήματος ΕΕ που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, καταλήγει η Morningstar DBRS.

Πηγή: newmoney.gr