‘Ελεγχοι σε φορείς του δημοσίου

Το ελεγκτικό συνέδριο εισβάλλει άμεσα για έλεγχο σε φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ για να εντοπίσει τη ροή και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όπως υποχρεούται.

Έτσι με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου θα ελεχθούν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ΔΟΥ Αττικής, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΛΓΑ, ένα Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και Δήμοι Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι αυτοί θα είναι στοχευόμενοι αφού το δικαστήριο πρέπει πέραν των υποχρεωτικών ανά τετραετία ελέγχων στους φορείς του δημοσίου και τους ΟΤΑ , να πραγματοποιεί και ειδικούς ελέγχους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, το τρέχον εξάμηνο θα ελέγχουν από μια ειδική 4μελή ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυτοί οι φορείς, και θα τεθούν επί τάπητος όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, οι συμβάσεις προμηθειών και έργων, οι αποδοχές, επιδόματα, υπερωρίες, κ.λπ. παροχές που χορηγήθηκαν στο προσωπικό των ελεγχόμενων φορέων και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Θα αφορά επίσης έσοδα από εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις αποζημιώσεις σε εργάτες από τον ΕΛΓΑ, τη χορήγηση επιδομάτων – και τα προγράμματα κατάρτισης στον ΟΑΕΔ, έλεγχο επάρκειας του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από τις ΔΟΥ, συγκριτικός χρηματοοικονομικός έλεγχος επί κατηγοριών εξόδων (εκτέλεση συμβάσεων μελετών – καυσίμων) σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού και χρηματοοικονομικός έλεγχος επί των εσόδων ενός νοσοκομείου στην συμπρωτεύουσα και οικείου Κέντρου Υγείας.

Σειρά να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το μεθεπόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, έχουν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ A.E.), το υπουργείο Παιδείας, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες).

Διαβάστε επίσης