Ελληνικά Πετρέλαια: Ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών σημείωσαν τα διυλιστήρια σε προϊόντα πετρελαιοειδών

Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου και Α’ Εξαμήνου 2021, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να σημειώνουν αύξηση κατά 26% στα 79 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα 10 εκατ. ευρώ

Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2021

Ενίσχυση επιδόσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας 26% στο Β’ Τρίμηνο, παρά το διεθνώς αδύναμο επιχειρησιακό περιβάλλον.

• Δημοσιευμένα ΕΒΙΤDA εξαμήνου στα €391 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €206 εκατ.
Ιστορικό υψηλό εξαγωγών, στο 67% των συνολικών πωλήσεων. Νέο άλμα για τον κλάδο των Πετροχημικών. Σε τροχιά ανάκαμψης εγχώρια και διεθνής Εμπορία.

• Βασικός πυλώνας ανάπτυξης τα έργα ΑΠΕ. Ολοκληρώθηκε ήδη το 65% του Φ/Β πάρκου 204 MW, στην Κοζάνη.

• Υλοποίηση του VISION 2025, με αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης. Σε πλήρη εξέλιξη η δημιουργία της νέας εταιρικής δομής του Ομίλου.

Περαιτέρω βελτίωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Εξετάζονται οι εναλλακτικές χρηματοδότησης, μεταξύ αυτών και πιθανό νέο ομόλογο.

Βελτίωση εμφανίζουν τα αποτελέσματα και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη στην αγορά οδηγεί σε οριακά καλύτερο διεθνές περιβάλλον.

Η αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία, προήλθε κυρίως από το ιστορικά υψηλό αποτέλεσμα του κλάδου Πετροχημικών, όπου η μειωμένη παγκόσμια διαθεσιμότητα πολυπροπυλενίου οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά διεθνή περιθώρια.Βελτίωση επιδόσεων σημείωσαν και εταιρίες Λιανικής Εμπορίας, καθώς η αγορά επίγειων καυσίμων κίνησης άρχισε να ανακάμπτει με τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις.

Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας διατήρησε θετικές λειτουργικές επιδόσεις σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο εξαγωγών στην ιστορία του, με το 67% των προϊόντων πετρελαιοειδών να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού.Τα παραπάνω κάλυψαν μερικώς την αρνητική επίπτωση από τις αλλαγές στην τιμολόγηση των αργών πετρελαίων στην περιοχή της Μεσογείου,καθώς και την έκτακτη συντήρηση που απαιτήθηκε στη μονάδα flexicoker στην Ελευσίνα,λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης τον περασμένο Φεβρουάριο.

Επιπλέον, αύξηση σημειώνεται στο κόστος λειτουργίας, λόγω των υψηλότερων τιμών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, αλλά και του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά της ELPEDISON, καθώς και των εταιρειών ΔΕΠΑ Εμπορίας και Υποδομών. Η θετική πορεία τους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση εμπορικών ευκαιριών στο φυσικό αέριο.

Η ανάκαμψη των διεθνών τιμών πετρελαίου για ένα ακόμα τρίμηνο, είχε θετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα.Τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €133 εκατ., ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €54 εκατ., με αντίστοιχα του Α’ Εξαμήνου στα €206 εκατ. Σημειώνεται ότι, η μέθοδος λογιστικής απεικόνισης των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 που επιβάλλεται από τα ΔΠΧΠ (IFRS), δεν προβλέπει τον επιμερισμό της πρόβλεψης ανά τρίμηνο, προκαλώντας μια προσωρινή ανισοκατανομή και μεταφορά του κόστους από τα πρώτα τρίμηνα του έτους στο τελευταίο. Η επίπτωση αυτή προσαρμόζεται για σκοπούς Συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ώστε να αποδεται πιο αντιπροσωπευτικά η επίδοση της εταιρείας ανά τρίμηνο.

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Εντός του Β’ Τριμήνου, εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ οι αλλαγές στο καταστατικό της Εταιρείας και εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 4 ανεξάρτητα μέλη, με βάση τη νέα πολιτική καταλληλότητας, ενώ εντός του Γ’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η ευθυγράμμιση με τον νέο νόμο 4706/2020. Οι παραπάνω εξελίξεις αναβαθμίζουν ουσιαστικά το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Στις 29 Ιουλίου 2021, το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκκίνησε τη διαδικασία προσαρμογής της εταιρικής δομής του Ομίλου, με απόσχιση των δραστηριοτήτων Διύλισης και Πετροχημικών και λειτουργία μιας εταιρείας συμμετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες, μετά τη λήψη και των σχετικών εγκρίσεων. Η δομή αυτή, θα επιτρέψει καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς και της ανάπτυξης σε άλλες δραστηριότητες καθαρής ενέργειας.
Αναφορικά με το Φ/Β πάρκο 204MW στην Κοζάνη,οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 65% της κατασκευής του έργου, απορροφώντας το 45% των επενδύσεων του Ομίλου για το Β’ Τρίμηνο, με στόχο τη λειτουργία του εντός του Α’ Τριμήνου 2022.

Σε ο,τι αφορά τη διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει ως από κοινού πωλητής με το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές από δυο επενδυτικά σχήματα (EPInvestment Partners και Italgas) και η αξιολόγηση των προσφορών βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και ο προτιμητέος επενδυτής θα αναδειχθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, αύξηση σημειώνεται στο κόστος λειτουργίας, λόγω των υψηλότερων τιμών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, αλλά και του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά της ELPEDISON, καθώς και των εταιρειών ΔΕΠΑ Εμπορίας και Υποδομών. Η θετική πορεία τους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση εμπορικών ευκαιριών στο φυσικό αέριο.

Η ανάκαμψη των διεθνών τιμών πετρελαίου για ένα ακόμα τρίμηνο, είχε θετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα.Τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €133 εκατ., ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €54 εκατ., με αντίστοιχα του Α’ Εξαμήνου στα €206 εκατ. Σημειώνεται ότι, η μέθοδος λογιστικής απεικόνισης των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 που επιβάλλεται από τα ΔΠΧΠ (IFRS), δεν προβλέπει τον επιμερισμό της πρόβλεψης ανά τρίμηνο, προκαλώντας μια προσωρινή ανισοκατανομή και μεταφορά του κόστους από τα πρώτα τρίμηνα του έτους στο τελευταίο. Η επίπτωση αυτή προσαρμόζεται για σκοπούς Συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ώστε να αποδεται πιο αντιπροσωπευτικά η επίδοση της εταιρείας ανά τρίμηνο.

Στον κλάδο Έρευνας & Παραγωγής υδρογονανθράκων, ο Όμιλος κοινοποίησε στην ΕΔΕΥ την πρόθεσή του να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ερευνητικές εργασίες στις χερσαίες παραχωρήσεις «Άρτας-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος» ενώ αξιολογεί και εστιάζει σε περιοχές με υψηλότερες προοπτικές σε συνδυασμό και με τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους σε κάθε κοινοπραξία.

Επιπλέον, εντός του Β’ Τριμήνου, ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας για τη διακίνηση προϊόντων υγραερίου στην Κυπριακή αγορά, μέσω της συμμετοχής του Ομίλου στη VLPGPlant, που κατασκευάζει νέα εγκατάσταση υγραερίου στην περιοχή Βασιλικό.

Επίσης, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε έργα αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων πρατηρίων του εξωτερικού,που λαμβάνοντας υπόψη και την επίπτωση της κρίσης, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου στο εξωτερικό.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Κατά το Β’ Τρίμηνο, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στη βασική μας δραστηριότητα, καθώς ξεκίνησε η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων,όμως το περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα αδύναμο, με τα περιθώρια να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά.
Τα αποτελέσματά μας είναι βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι αλλά και με το προηγούμενο τρίμηνο σχεδόν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Εκμεταλλευτήκαμε ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στη διεθνή αγορά, πετυχαίνοντας ρεκόρ εξαγωγών καυσίμων, ενώ ο κλάδος Πετροχημικών κατέγραψε για ένα ακόμα τρίμηνο ιδιαίτερα υψηλή συνεισφορά, λόγω των ισχυρών διεθνών περιθωρίων και της καθετοποίησης με τη διύλιση. Αύξηση κερδοφορίας σημείωσαν και οι θυγατρικές μας στη Λιανική Εμπορία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με αύξηση μεριδίων αγοράς αλλά και προσθήκη νέων προϊόντων. Οι συμμετοχές μας στον κλάδο Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου βελτίωσαν τις επιδόσεις τους.
Ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για τα επόμενα τρίμηνα διαβλέποντας μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη, η πορεία τους επόμενους μήνες συναρτάται άμεσα, με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, που επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση καυσίμων.
Αναφορικά με τη στρατηγική μας είναι σημαντικά τα βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο του έργου “VISION 2025”με την ευθυγράμμιση της εταιρικής διακυβέρνησης στο νέο νομικό πλαίσιο, τη διαδικασία αλλαγής της δομής του Ομίλου αλλά και σειρά έργων που αφορούν στη βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων. Καθοριστικής σημασίας και επίκαιρη όσο ποτέ, είναι η έγκριση από τους μετόχους μας μιας νέας στρατηγικής κατεύθυνσης η οποία βελτιώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες αλλά ενισχύει και το δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας καθιστώντας τον νέο Όμιλο πιο συμβατό με τις μελλοντικές απαιτήσεις.».

Συνεχιζόμενη ανάκαμψη τιμών αργού και αδύναμα περιθώρια διύλισης – Περαιτέρω αύξηση τιμών δικαιωμάτων ρύπων CO2

Οι διεθνείς τιμές αργού συνέχισαν την πορεία ανάκαμψής τους κατά το Β’ τρίμηνο, καθώς η ζήτηση αυξήθηκε περαιτέρω, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, λόγω της συμφωνίας ελέγχου της παραγωγής αργού από τις χώρες του ΟΠΕΚ+, με τις τιμές του Brent να διαμορφώνονται στα $69/βαρέλι κατά μέσο όρο για το τρίμηνο.
H ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 1,20 κατά μέσο όρο, έναντι 1,10 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρύνοντας εξαγωγικούς κλάδους όπως αυτός της διύλισης, που τα περιθώριά του εκφράζονται διεθνώς σε δολάριο.

Οι τιμές δικαιωμάτων ρύπων CO2 συνέχισαν να αυξάνονται σημαντικά και διαμορφώθηκαν στα €52/τόνο, σημειώνοντας αύξηση 132% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των δικαιωμάτων για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία στη φάση 4 (2021-2025) του Ευρωπαϊκού πλαισίου εμπορίας ρύπων, επιβαρύνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου διύλισης.

Η σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις οδήγησε σε επιπλέον αύξηση στα περιθώρια της βενζίνης, με την ασθενή ανάκαμψη στις αερομεταφορές να διατηρεί τα περιθώρια μεσαίων κλασμάτων κοντά στα πολυετή χαμηλά, ενώ το διαφορικό Brent-Urals διαμορφώθηκε στα $1,7/βαρέλι.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε μικρή βελτίωση των ενδεικτικών περιθωρίων, που παρέμειναν όμως σε χαμηλά επίπεδα, με τα περιθώρια FCC να διαμορφώνονται στα $2,3/βαρέλι και τα HydroCracking στα $0,1/βαρέλι.

Ανάκαμψη ζήτησης καυσίμων κίνησης στην εγχώρια αγορά

Η σταδιακή άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις οδήγησε σε αύξηση κατανάλωσης καυσίμων κίνησης κατά 20% σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2020, με τον Ιούνιο να προσεγγίζει τα επίπεδα του 2019. Η συνολική ζήτηση κατέγραψε μείωση 9% σε σχέση με πέρυσι στους 1,4 εκατ. τόνους, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης το Β’ Τρίμηνο 2020, που εξομαλύνθηκε φέτος. Σε ό,τι αφορά στην αδασμολόγητη αγορά, η ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε στους 582 χιλ. τόνους (+17%), ενώ η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων, αν και αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, παραμένει 72% χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Μειωμένο κόστος χρηματοδότησης

Το χρηματοοικονομικό κόστος συνέχισε να μειώνεται, σημειώνοντας βελτίωση κατά 8% στο Β’ Τρίμηνο 2021, στα €24 εκατ., μετά την αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων ύψους €900 εκατ., που πραγματοποιήθηκε στο Δ’ Τρίμηνο 2020. Ο Όμιλος θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής και κεφαλαιακής του δομής, στο πλαίσιο του «Vision 2025» συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου νέας έκδοσης στις διεθνείς αγορές στο επόμενο διάστημα καθώς και στην αποπληρωμή των ομολογιών λήξης Οκτωβρίου ’21, ύψους €200 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός στο Β’ Τρίμηνο διαμορφώθηκε στα €1,8 δισ., στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου 2021 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Το Β’ Τρίμηνο 2021, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €12 εκατ..
­Η παραγωγή ανήλθε στους 3,7 εκατ. τόνους (+1%), ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11%, στα 4,1 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές στους 2,7 εκατ. τόνους (+20%) να αντιστοιχούν στο 67% των συνολικών πωλήσεων.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 

Ο κλάδος πετροχημικών πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο την υψηλότερη κερδοφορία ιστορικά, εκμεταλλευόμενος τα υψηλά περιθώρια πολυπροπυλενίου, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται στα €45 εκατ. (+181%) στο Β’ Τρίμηνο 2021 και €81 εκατ. συνολικά στο Α’ εξάμηνο 2021 (+125%).

ΕΜΠΟΡΙΑ

Στην Εγχώρια Εμπορία,η ανάκαμψη στη ζήτηση καυσίμων κίνησης, η αύξηση μεριδίου αγοράς και η διευρυμένη διείσδυση καυσίμων υψηλής ποιότητας, οδήγησαν τα Συγκρίσιμα EBITDA Β’ Τριμήνου στα €9 εκατ..
­ Στη Διεθνή Εμπορία, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από την ανάκαμψη της ζήτησης καυσίμων λιανικής εμπορίας, λόγω της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων, διαμορφώνοντας τα Συγκρίσιμα EBITDA Β’ Τριμήνου στα €15 εκατ. (+47%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για τοΒ’ Τρίμηνο 2021, ανήλθε στα €4 εκατ..
­Το EBITDA της Elpedison για το Β’ Τρίμηνο 2021 σχεδόν διπλασιάστηκε, στα €21 εκατ. ,λόγω της αύξησης των τιμών χονδρικής και της βελτιωμένης απόδοσης του αναβαθμισμένου εργοστασίου Θεσσαλονίκης.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα