Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ II»

Νομοθετική πρωτοβουλία εντός του Νοεμβρίου εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία εντός του Νοεμβρίου αναφορικά με την νέα και ολοκληρωμένη -όπως τη χαρακτηρίζει- μορφή του πληροφοριακού συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

¨Όπως εξήγησε σε γραπτή δήλωσή του το πρωί της Δευτέρας (14/10)  ο υπουργός «μετά την εμπειρία επτά χρόνων λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, την περίοδο από το 2015 έως και τα μέσα του 2019, υποτίμησε ή και υπονόμευσε το ρόλο του ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες, προκειμένου το στρατηγικό αυτό εργαλείο να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα από τα κύρια εργαλεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου». 

Σύμφωνα, πάντα, με τον κ. Βρούτση, η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας απευθύνθηκε στο τέλος Ιουλίου σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους σε μία ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης και στην υποβολή προτάσεων, οι οποίες επεξεργάζονται πλέον από την Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας που συνεστήθη στις 10 Οκτωβρίου και λειτουργεί με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου, υπό τη γενική γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη.

Αυτή η επιτροπή έχει στόχο ως τις 10 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους να διαμορφώσει μία δέσμη θεσμικών, κανονιστικών και τεχνικών/παραμετρικών αλλαγών, οδηγώντας, εντός του ίδιου μήνα σε νομοθετική πρωτοβουλία, στοχεύοντας στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», «.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η ανάπτυξη του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» αποτελεί τη σημαντικότερη οργανωτική καινοτομία στην ιστορία του υπουργείου Εργασίας και θα βασιστεί στους εξής άξονες προτεραιότητας;  

1] Η δραστική απλοποίησή του και η αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία με πυρήνα την ενιαιοποίηση των επιμέρους λειτουργιών και οδηγιών χρήσης, για να αποτελέσει ένα εύχρηστο, οικείο και φιλικό εργαλείο στο χρήστη (εργαζόμενο ή εργοδότη), ακόμη και σε άτομα με αναπηρία.

2] Η κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου (νόμοι, κανονιστικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι) για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την απλοποίηση χρήσης του συστήματος.

3] Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και της κάρτας εργασίας.

4] Η ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία.

5] Η βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και, κατά συνέπεια, η περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσο σχεδιασμού ορθολογικών και αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία.

6] Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

 

 

 

Διαβάστε επίσης