Ερωτηματολόγιο για 206.000 δημοσίους υπαλλήλους

Στα χέρια των άμεσα ενδιαφερόμενων, των δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή, βρίσκεται πλέον ο «Οδηγός για τον Σχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας», που μοίρασε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στις 39 σελίδες του περιέχονται όλα τα σχετικά ερωτήματα από τα οποία θα εξαρτηθεί η τύχη 206.000 υπαλλήλων υπουργείων. Τα ερωτήματα αφορούν στη θέση εργασίας που έχει ο καθένας, στα στοιχεία του υπηρετούντος υπαλλήλου, τον άμεσα προϊστάμενο και τους υφισταμένους εφόσον υπάρχουν, τις απαιτήσεις της θέσης κ.ά. Από τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτηματολόγια σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί η τοποθέτηση των υπαλλήλων στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των φορέων, αφού προηγουμένως ελεγχθούν και τα τυπικά προσόντα τους και η αντιστοίχησή τους με τη θέση που κατέχουν.

Έτσι, στη συνέχεια, εκείνοι που τα προσόντα τους δεν συμβαδίζουν με το περίγραμμα θέσης θα τίθενται στο καθεστώς κινητικότητας, προκειμένου να καταλάβουν τη νέα τους θέση. Στο εισαγωγικό σημείωμα γίνεται γνωστό ότι «πρόκειται για ένα εργαλείο διοικητικού σχεδιασμού των θέσεων εργασίας μέσα από την ανάλυση κάθε θέσης και των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο κάτοχός της, σε συνδυασμό με την ευρύτερη στοχοθεσία της δημόσιας οργάνωσης στην οποία ανήκει.

Επομένως, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας επιδρούν θετικά στη λειτουργία της στελέχωσης, διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και συμβάλλουν στην ορθολογική οργάνωση και διαχείριση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο προσανατολισμός των δημοσίων οργανώσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα συνδέεται άρρηκτα με το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας. Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο στο οποίο αποτυπώνεται η σημασία της κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η σχετική μεθοδολογία και σειρά πρακτικών οδηγιών για τη δόμηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται υποδείγματα με έντυπα και συναφές ερωτηματολόγιο, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε φορέα, προκειμένου να εξαχθεί η πρώτη πληροφορία για τη δημιουργία των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Οδηγός έχει διαχρονικό χαρακτήρα, δηλαδή η χρήση του είναι δυνατή κάθε φορά που οι οργανώσεις της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται να σχεδιάσουν από την αρχή ή να ανασχεδιάσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις διοικητικές τους δομές».

Ως προς τις υπόλοιπες εξελίξεις από ό,τι φαίνεται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των δήμων και των περιφερειών θα βρίσκονται εκτός της πρώτης λίστας των υπό κατάργηση οργανισμών του Δημοσίου που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί περί τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από κυβερνητικούς κύκλους. Η αιτία για την όποια μεταστροφή στο κυβερνητικό στρατόπεδο οφείλεται  στα πολλά και σοβαρά παράπονα που δέχτηκε το γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (μετά και από τη δημοσιοποίηση της εγκυκλίου Μανιτάκη) από στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και ενώ για την ώρα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν πρόκειται να ενταχθούν στο πρώτο κύμα των καταργήσεων τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, οι πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται καθόλου να ενταχθούν στα επόμενα κύματα, αρχής γενομένης από αυτό των επόμενων 2.000 απολύσεων εντός του 2014. Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την πρώτη λίστα φορέων του δημοσίου (ΝΠΙΔ) που θα καταργηθούν, οδηγώντας στην έξοδο από το Δημόσιο περί τους 2.000 υπαλλήλους με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η «λίστα Σταμάτη» που επεξεργάζονται από κοινού οι υπουργοί Επικρατείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα παραδοθεί από τον κ. Μανιτάκη, που έχει και τυπικά την αρμοδιότητα, στους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να λάβουν την τελική απόφαση, πιθανότατα σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου. Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι η λίστα θα είναι πλήρως αιτιολογημένη και αξιολογημένη, ενώ η ενημέρωση προς τα τρία κόμματα της κυβέρνησης θα είναι συνεχής.

ΣΩ. ΛΕ.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα