ΕΣΡ: Διατυπώνει αίτημα προς την κυβέρνηση για 100 προσλήψεις

Σήμερα η Αρχή λειτουργεί με 39 άτομα προσωπικό

Η έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΡ συνιστά σοβαρό παράγοντα ανάσχεσης στη λειτουργία της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής.

Το αίτημα προς την κυβέρνηση είναι η πρόσληψη 100 εργαζομένων, κυρίως ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν άμεσα τις υποθέσεις, ώστε να μην υπάρχει πλέον το φαινόμενο το ΕΣΡ να εκδίδει αποφάσεις για ιστορίες που έγιναν προ τετραετίας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η Αρχή λειτουργεί με 39 άτομα προσωπικό.

Διαβάστε επίσης