“Έξοδος χωρίς προληπτική πιστωτική γραμμή αλλά οι δανειστές θα ζητήσουν δεσμεύσεις”

Για υβριδική λύση και θετικές προοπτικές για την Ελλάδα μιλά ο οίκος  Fitch στην τελευταία σύνοψή της για τις οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης.

Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο επίκεντρο τους επόμενους μήνες, καθώς το πρόγραμμα αναπροσαρμογής της χώρας λήγει τον Αύγουστο, γράφει αρχικά η Fitch.

Ο οίκος θεωρεί πως τόσο η Ελλάδα όσο και οι δανειστές της θα στοχεύσουν σε μια «υβριδική καθαρή» έξοδο από το πρόγραμμα. Αυτή δεν θα περιλαμβάνει προληπτική γραμμή πίστωσης, όμως θα συνοδεύεται από σημαντικούς όρους πολιτικής.

Ένας «μηχανισμός προσαρμογής ανάπτυξης» που θα συνδέει τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους με την πραγματική ανάπτυξη κατά την μεταμνημονιακή περίοδο είναι πιθανό να συμφωνηθεί στην τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος.

Κατά την εκτίμηση της Fitch, αυτή θα είναι μια σημαντική εξέλιξη, καθώς αυξάνει την εμπιστοσύνη πως το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα παραμείνει σε βιώσιμο δρόμο εν όψει δυσμενών αναπτυξιακών σοκ.

Kίνδυνοι το υψηλό δημόσιο χρέος και οι πολιτικές εξελίξεις

Ο αμερικανικός οίκος υπογραμμίζει ως κινδύνους για τις οικονομίες της Ε.Ε. το υψηλό δημόσιο χρέος και τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ θετικά αποτιμάται η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

«Η μείωση του χρέους αποτελεί μια μακροπρόθεσμη πρόκληση που ενδέχεται να παρεμποδιστεί από τις πολιτικές εξελίξεις.
Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η διατήρηση της τρέχουσας δυναμικής χωρίς μεγαλύτερες μειώσεις του δημόσιου χρέους, με την πάροδο του χρόνου.

Η βραδύτερη αύξηση του ΑΕΠ και τα υψηλότερα επιτόκια θα αποτελέσουν πρόκληση για τη δυναμική του χρέους σε υπερχρεωμένες χώρες.

Πέρα από το 2018, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω δημοσιονομικές προσπάθειες σε αυτές τις χώρες για να θέσουν το χρέος σε σταθερή καθοδική πορεία.

Η εφαρμογή αυστηρότερων δημοσιονομικών πολιτικών εκτιμάται ως δύσκολη, δεδομένης της πτώσης της πολιτικής υποστήριξης για τη δημοσιονομική αυστηρότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.

Αυτό υπογραμμίστηκε από τα ισχυρά εκλογικά αποτελέσματα για τα ευρωσκεπτικιστικά/λαϊκίστικα κόμματα, κυρίως στις ιταλικές γενικές εκλογές του Μαρτίου (2018)», επισημαίνεται.

Να υπενθυμιστεί ότι η Fitch έχει ήδη αναθεωρήσει επί τα βελτίω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2018 και το 2019, σε 2,5% και 1,8%, αντιστοίχως

 

Διαβάστε επίσης