Νέα διοίκηση στα ΕΛΤΑ – Προτεραιότητα η βιωσιμότητα του Οργανισμού

Νέα διοίκηση ορίστηκε στα ΕΛΤΑ μετά και την παραίτηση του Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου από τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Το Νέο Διοικητικό συμβούλιο στα ΕΛΤΑ επέλεξε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») με στόχο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς, αξιοποιώντας τα 190 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του Οργανισμού σε όλους τους Έλληνες Πολίτες».

Ως μέτοχος πλειοψηφίας των ΕΛΤΑ, το Υπερταμείο αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών.

Ποια είναι τα νέα μέλη

Τα νέα μέλη είναι τα εξής:

1. Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ηλίας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Ιωάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

4. Κωνσταντίνος Λάφκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Κυριάκος Ξύδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό οκταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων κ. Ηλία Μπακέλλα (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και κ. Κωνσταντίνο Πάλλα (Μη Εκτελεστικό Μέλος), καθώς και τον κ. Γεράσιμο Ολυμπίτη (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 4 ν.4389/2016.

Στο διάστημα που έρχεται, το νέο Δ.Σ. των ΕΛΤΑ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας και το μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί στο σημαντικό κοινωνικό του ρόλο αλλά και στις ραγδαίες εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά και ειδικά στις ταχυμεταφορές.

Η ΕΕΣΥΠ είχε από νωρίς αναγνωρίσει ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν προτεραιότητα για τρεις κυρίως λόγους:

• Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, ως πάροχος της καθολικής υπηρεσίας, έχουν μεγάλο κοινωνικό όφελος και αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

• Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις με βάση τα έσοδα (€308 εκατ. το 2017), τον αριθμό των εργαζομένων (6.174 το 2017) και τη διασπορά του δικτύου στην ελληνική επικράτεια.

• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι σύνθετα και πιεστικά και απαιτούν ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών.

Οπως σημειώνεται, τα ΕΛΤΑ καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε μια απελευθερωμένη αγορά με ισχυρό ανταγωνισμό και έχουν την υποχρέωση παροχής της καθολικής υπηρεσίας, την υποχρέωση δηλαδή να παρέχουν μια σειρά από βασικές και διαρκείς υπηρεσίες παραλαβής και διανομής σε προσιτή τιμή, με αυστηρούς ποιοτικούς όρους, σε ολόκληρη την επικράτεια, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην υπηρεσία μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό.

Στην καθολική υπηρεσία περιλαμβάνεται η διανομή απλού ταχυδρομείου εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπηρεσίες ειδικής διαχείρισης (συστημένα, δηλωμένης αξίας, προπληρωμένου τέλους κλπ) αλλά και η διανομή δεμάτων εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό βάσει των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.

Την ίδια στιγμή, όπως συμβαίνει σε όλον τον κόσμο, η ταχυδρομική αγορά συρρικνώνεται λόγω της ηλεκτρονικής υποκατάστασης.

Ωστόσο – στην Ελλάδα – συρρικνώνεται και εξαιτίας της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ο όγκος της διακινούμενης αλληλογραφίας μειώθηκε μεταξύ 2010 και 2016 από 620 σε 242 εκατ. τεμάχια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τη μείωση της διακινούμενης αλληλογραφίας έρχεται να καλύψει εν μέρει η αύξηση της αγοράς των δεμάτων, λόγω της άνθισης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Έτσι, οι αντίστοιχοι ταχυδρομικοί φορείς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο κατορθώνουν να αυξήσουν τα έσοδά τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την αγορά της αλληλογραφίας μέσω διαφοροποίησης των πηγών εσόδων. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές εσόδων και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον έντονο ανταγωνισμό. Το μερίδιο της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier δεν ξεπερνά σήμερα το 10%.

Διαβάστε επίσης