Νόμιμοι και χωρίς χαρτιά μετανάστες- πρόσφυγες μένουν χωρίς εμβόλιο παρά τη θέλησή τους

Η οργάνωση ΜΕΤΑδραση ασκεί κριτική στην ΚΥΑ που αφορά τον εμβολιασμό των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν εκτός δομών

Πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν εκτός δομών είτε έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα είτε ακόμα χειρότερα ανήκουν στην κατηγορία των «χωρίς χαρτιά», αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να εμβολιαστούν. Μπορεί η ΚΥΑ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη να δίνει τη δυνατότητα για έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι εύκολη καθώς μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια που δεν έχουν λυθεί αφήνουν αρκετούς αποκλεισμένους από την πρόσβαση στις δομές υγείας.

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με το έλλειμα γλωσσικής επικοινωνίας κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση στον εμβολιασμό για τις ευάλωτες αυτές ομάδες του πληθυσμού.

Η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση στα τέλη Αυγούστου ξεκίνησε, με δική της πρωτοβουλία, τη λειτουργία ειδικού γραφείου υποστήριξης (helpdesk), με στόχο την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν εκτός καταυλισμών, κυρίως στις πόλεις αλλά και στην επαρχία, στη διεκπεραίωση των διαδικασιών εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Σε διάστημα περίπου τριών μηνών, το helpdesk της ΜΕΤΑδρασης έχει δεχτεί περισσότερα από 700 έγγραφα αιτήματα μέσω SMS και έχει ανταποκριθεί σε χιλιάδες τηλεφωνήματα. Αυτά αφορούσαν δύο βασικές κατηγορίες, όπως επισημαίνει η οργάνωση και αναφέρει το ertnews.gr:

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία: Με νόμιμη διαμονή στη χώρα
Η πρώτη κατηγορία αφορά στους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά δυσκολεύονται να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν. Στο σύνολο των αιτημάτων, το 31% με τη βοήθεια της ΜΕΤΑδρασης έχει ήδη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του ή την Α’ δόση. Το 10% βρίσκεται σε αναμονή για την ενεργοποίηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. Το 24% είτε έχει παραπεμφθεί σε φαρμακείο για να κλειστεί το ραντεβού, είτε σε ΚΕΠ για την έκδοση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.

Καθυστέρηση σε ενεργοποίηση προσωρινού ΑΜΚΑ
Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή κατηγορία προσφύγων και μεταναστών, είναι η αδυναμία γλωσσικής επικοινωνίας, η σημαντική καθυστέρηση για την ενεργοποίηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α (τουλάχιστον 20 μέρες, ενώ κάποιες φορές δεν ενεργοποιείται καθόλου), αλλά και η άρνηση εξυπηρέτησης από κάποια ΚΕΠ και φαρμακεία.

Στο 60% των περιπτώσεων στελέχη και εθελοντές της ΜΕΤΑδρασης συνόδευσαν τους ενδιαφερόμενους στα ΚΕΠ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. Μεταξύ άλλων, ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που έχει εντοπιστεί τον τελευταίο μήνα από το helpdesk, είναι ότι αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ενεργό Α.Μ.Κ.Α. ή ΠΑΑΥΠΑ, στην προσπάθειά τους να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό σε κάποιο φαρμακείο, εμφανίζονται (για άγνωστους λόγους) στο ηλεκτρονικό σύστημα ως μη επιλέξιμοι για εμβολιασμό την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο.

Για την κατηγορία αυτή, η νέα ΚΥΑ (με αριθμό 5160/2021) έρχεται να επιλύσει σε σημαντικό βαθμό κάποια ζητήματα, όπως το πρόβλημα των ΚΕΠ, διευρύνοντας τους φορείς έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και εντάσσοντας επιπλέον των ΚΕΠ και τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α’ βαθμού. Ωστόσο, τα προβλήματα επικοινωνίας λόγω γλώσσας, η παρατεταμένη καθυστέρηση ενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω δυσλειτουργιών στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr/pamka, παραμένουν.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία: Χωρίς νόμιμη διαμονή

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά αυτούς που είτε δεν έχουν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, είτε είχαν νόμιμη διαμονή και πλέον την έχασαν, με αποτέλεσμα αυτομάτως να χάνουν και τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον προσωρινό Α.Μ.Κ.Α.

Και ενώ η πλατφόρμα emvolio.gov.gr/pamka παρέχει τη δυνατότητα να περιληφθούν και άλλα ταυτοποιητικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης κ.ά., τα ΚΕΠ ζητούν πρωτότυπο διαβατήριο. Αλλά και μέσω της πλατφόρμας, απαιτείται αριθμός ΑΦΜ, οπότε και η δυνατότητα που δίνεται για την ταυτοποίηση μέσω άλλων εναλλακτικών εγγράφων δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αρκετοί έχουν στην κατοχή τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης από τη χώρα τους, συχνά σε φωτοτυπία, όμως δεν γίνεται αποδεκτό πουθενά. Υπάρχει και κάποια κατηγορία ατόμων χωρίς κανένα ταυτοποιητικό έγγραφο, ούτε από τη χώρα τους.

Κοινό πρόβλημα αυτής της κατηγορίας είναι η μη έκδοση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. λόγω περιορισμένης αποδοχής από τα ΚΕΠ των ταυτοποιητικών εγγράφων. H νέα ΚΥΑ έρχεται να αντιμετωπίσει σε έναν βαθμό τα παραπάνω προβλήματα, διευρύνοντας τη λίστα των ταυτοποιητικών εγγράφων με μια νέα κατηγορία «άλλα ταυτοποιητικά έγγραφα». Παρέχοντας ενδεικτικά παραδείγματα επιπλέον εγγράφων, φαίνεται να αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων-χρηστών των ΚΕΠ αλλά και των νέων φορέων υπευθύνων για την έκδοση προσωπικού Α.Μ.Κ.Α., την απόφαση αν θα αποδεχτούν ή όχι και άλλα ταυτοποιητικά έγγραφα, εκτός των αναφερόμενων στη σχετική ΚΥΑ.

Πόσο διάστημα θα χρειαστεί για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ

Την 23η Σεπτεμβρίου, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας του helpdesk, η ΜΕΤΑδραση απέστειλε σχετική επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία με τα πρώτα αποτελέσματα, τις δυσκολίες αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για τη διευκόλυνση του εμβολιασμού των συγκεκριμένων πληθυσμών ανά κατηγορία, με στόχο την άμεση λήψη μέτρων.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, κάποιες από τις προτάσεις φαίνεται να λήφθηκαν υπ’ όψιν. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί, δεν χαρακτηρίζεται από γενναιότητα, ούτε ενσωματώνει καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ταχύτητα κατάφεραν να επιλύσουν το συγκεκριμένο θέμα.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη, σημειώνει η ΜΕΤΑδραση, αποτελεί και η ενίσχυση της συνεργασίας και η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσουν οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στη στήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας εμβολιασμού των προσφύγων και μεταναστών. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα των διαμενόντων στη χώρα χωρίς κανένα ταυτοποιητικό έγγραφο, δεν έχει επιλυθεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η δημιουργία σημαντικών καθυστερήσεων, έως ότου οι νέοι φορείς έκδοσης ενεργοποιηθούν. Θα πρέπει να εξευρεθούν, να εκπαιδευτούν, να εξουσιοδοτηθούν, να παραλάβουν τους ειδικούς κωδικούς πιστοποίησης, να συνδεθούν στο σύστημα. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί έως ότου ξεκινήσουν να χορηγούν τον πολυπόθητο προσωρινό ΑΜΚΑ;

«Τιμωρία» με τα μέτρα περιορισμού

Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και ίσως χάθηκε η ευκαιρία να καταστεί εφικτός ο ταχύτερος εμβολιασμός του συγκεκριμένου πληθυσμού, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά χρησιμοποιεί κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εργάζεται και παρά το γεγονός ότι επιθυμεί να εμβολιαστεί, αυτή τη στιγμή «τιμωρείται» με την επιβολή των μέτρων περιορισμού για τους ανεμβολίαστους, υπογραμμίζει η ΜΕΤΑΔραση.

Τονίζει λοιπόν πως είναι ζωτικής σημασίας η άμεση ενεργοποίηση των νέων φορέων έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., η ενημέρωση προσφύγων και μεταναστών σε γλώσσα που κατανοούν, η παροχή διερμηνείας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ο ορισμός συγκεκριμένου προσώπου για την αποστολή αναφορών δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα emvolio.gov.gr/pamka και η περαιτέρω απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών για τον εμβολιασμό. Από την εφαρμογή της ΚΥΑ θα διαφανεί κατά πόσο οι υπάλληλοι/χειριστές θα επιλέξουν όντως να κάνουν χρήση της διευρυμένης λίστας ταυτοποιητικών εγγράφων, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία εμβολιασμού, κυρίως όσον αφορά τη δεύτερη προαναφερόμενη κατηγορία του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Ανεμβολίαστοι χωρίς τη θέλησή τους

Δυστυχώς, όπως σχολιάζει η οργάνωση, όσοι διαμένουν στη χώρα χωρίς κανένα ταυτοποιητικό έγγραφο, των οποίων ο αριθμός είναι άγνωστος, παραμένουν ανεμβολίαστοι παρά τη θέλησή τους και παράλληλα παραμένει και η ευθύνη της Πολιτείας για την ατομική τους προστασία που συνδέεται άμεσα και με την υποστήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας που δοκιμάζεται.

Η ΜΕΤΑδραση θα συνεχίσει τη λειτουργία του helpdesk και δεσμεύεται ότι θα στηρίξει κάθε θετική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης του εμβολιασμού του συνόλου των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην χώρα.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα