Περιήγηση στην Κατηγορία

Παραπολιτικά

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει ΠΑΣΟΚ …στη θέση του ΠΑΣΟΚ!

Παρά το ότι ορισμένες εκδοτικο-δημοσιογραφικοί κύκλοι και ομάδες οικονομικών συμφερόντων προσπαθούν να υποστηρίξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να γίνει.
Διαβάστε περισσότερα...