Προχωρά η υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η Περιφέρεια Αττικής δέχθηκε τα επανορθωτικά μέτρα της Intrakat και μένει μόνο η τυπική έγκριση για την έναρξη των έργων υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια που αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο για το γήπεδο της ΑΕΚ.

Το θέμα που είχε προκύψει με τον φάκελο της αναδόχου εταιρείας διευθετήθηκε, καθώς η Intrakat προχώρησε στα μέτρα που ήταν απαραίτητα.

Έτσι, δόθηκε το πράσινο φως από την Περιφέρεια Αττικής και απομένει πλέον η τυπική έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του ελεγκτικού συνεδρίου για να ξεκινήσουν τα έργα.

Η σχετική απόφαση αναφέρει

«Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει

  1. A) Την έγκριση των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, ως επαρκή.
  2. B) Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.142.737,22 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Γ) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού».

Διαβάστε επίσης