Πρόωρη εξόφληση ομολογιών 70 εκατ. ευρώ από την μητρική της WIND Ελλάς

Σε μερική πρόωρη εξόφληση ομολογιών 70 εκατ. ευρώ  συνολικής αξίας 345 εκατ. ευρώ τοκομεριδίου 10% λήξεως το 2021προχωρά η μητρική της  WindWIND Ελλάς, Crystal Almond Sarl.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2018, στην τιμή του 107.5% του αρχικού κεφαλαίου, με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και τη μείωση του κόστους δανεισμού.
Μετά την μερική εξόφληση, το ανεξόφλητο αρχικό ποσό των ομολογιών θα αντιστοιχεί σε 275 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενισχύσει τη συνολική θετική χρηματοοικονομική εικόνα της WIND καθώς η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει 10 τρίμηνα ανάπτυξης με θετικό πρόσημο σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία.

Μετά και την πετυχημένη είσοδο στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης με τη WIND VISION, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις της σε δίκτυα νέας γενιάς (4G, 4G+, οπτικές ίνες), εστιάζοντας σε υπηρεσίες σύγκλισης με στόχο να καταγράψει την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου για την εταιρεία.

Διαβάστε επίσης