Προσλήψεις στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχου: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα διδάξουν στους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς –οι οποίοι εισήλθαν στη σχολή το 2019– κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης σαράντα πέντε ημέρες.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες:

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη  μέχρι την 14:30 ώρα 18 Οκτωβρίου 2021 , προσωπικά από τους 16 υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου.

Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ανωτέρω διεύθυνση. Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου /Γραφείο Σπουδών και Δημ. Σχέσεων στα τηλέφωνα 2553026681-82-83-84 (εσωτερικό 9460).

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα