Συνάντηση του υπουργού Ναυτιλίας με την εκτελεστική διευθύντρια της EUROPOL

Κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχαν χθες ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης με την εκτελεστική διευθύντρια της EUROPOL, Cathrerine De Bolle, συζήτησαν για τις ανάγκες των ελληνικών αρχών αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές για περαιτέρω συνεργασία.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει αμοιβαία να εξεταστούν οι δυνατότητες κατάλληλης διερμηνείας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, για να διευκολυνθούν οι αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι δευτερογενείς έλεγχοι.

Διαπιστώθηκε ακόμα ότι η άντληση πληροφοριών από τη χρήση μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας καθώς και κοινωνικών δικτύων, μεταξύ διακινητών και διακινουμένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας η παρουσία και οι δραστηριότητες της ευρωπαϊκής υπηρεσίας στην Ελλάδα έχουν επιδράσει θετικά στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που τέθηκαν στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣΕ), που υπεγράφη μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της EUROPOL τον Ιούνιο του 2016.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η υλοποίηση συντονισμένων επιχειρησιακών δράσεων στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην ΕΕ, προκειμένου να εξαρθρωθούν και να αποδομηθούν οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων που δρουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και σε τρίτες χώρες, αντιμετωπίζοντας έτσι τη διασυνοριακή εγκληματικότητα.

Διαβάστε επίσης