Το ΔΝΤ “βλέπει” ανάπτυξη για την Ελλάδα στο 2,1%: Βελτιωμένες οι οικονομικές προοπτικές το 2024

Συνολικός πληθωρισμός στο 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον πυρήνα του θα διαλυθούν μόνο σταδιακά παρά τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.

Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στη τελευταία αξιολόγηση.

Όπως σημειώνει το Ταμείο, μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε εύρωστη με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να προβλέπεται στο 2,3% το 2023 και 2,1% το 2024.

Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη θετική αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να επεκτείνονται με την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος ανάκαμψης και Σχεδίου Ανθεκτικότητας που υποστηρίζεται από τα κονδύλια της ΕΕ επόμενης γενιάς.

Ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον πυρήνα του πληθωρισμού θα διαλυθούν μόνο σταδιακά παρά τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.

Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό υποστηριζόμενο από την ενίσχυση του ισολογισμού. Στοιχεία ενεργητικού ποιότητα βελτιώθηκε περαιτέρω με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κάτω από το 5% το συστημικά σημαντικές τράπεζες. Τα υψηλότερα καθαρά περιθώρια επιτοκίου συνέβαλαν στην ισχυρή ανάκαμψη στα κέρδη των τραπεζών και ενίσχυσε την κεφαλαιακή επάρκεια. Το τραπεζικό σύστημα διατηρεί επίσης σημαντικές αποθέματα ρευστότητας παρά τις σημαντικές αποπληρωμές των στοχευμένων μακροπρόθεσμων προγραμμάτων αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πράξεων (TLTRO).

Οι κίνδυνοι είναι πιο ισορροπημένοι για την ανάπτυξη αλλά με ανοδική κλίση για τον πληθωρισμό. Μια ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της σύγκρουσης στη Γάζα και το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει το εμπόριο και να προκαλέσει νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη.

Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες του αναμενόμενου αντιδράσεις της αγοράς στην πρόσφατη αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Ο πληθωρισμός θα μπορούσε παραμείνει υψηλός, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των πιέσεων από τις πρόσφατες και αναμενόμενες μισθολογικές και αυξήσεις των συντάξεων και τα σοκ που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Δείτε εδώ την έκθεση του ΔΝΤ

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα