Περιήγηση στην Κατηγορία

Υγεία

Μεγάλο «ραντεβού» για τον κλάδο του παρακλίνιου διαγνωστικού ελέγχου

Η Ελληνική Εταιρεία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (ΕΕΠαΔΕ) διοργανώνει  το 2ο Συνέδριο με θέμα «ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Βασικές Προκλήσεις και Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογής»
Διαβάστε περισσότερα...