ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις που «τρέχουν» για προσλήψεις σε Δημόσιο, δήμους, φορείς

Αναλυτικά οι προκηρύξεις.

ΔΕΔΔΗΕ:

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021.

Συγκρότημα Αράχθου:

Το Συγκρότημα Αράχθου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021.

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου:
Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021.

Ελληνική Στατιστική Αρχή:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την πρόσληψη 301 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 23/05/2021-01/06/2021

Υπουργείο Οικονομικών:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του υπουργείου Οικονομικών. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021.

Φορείς του Δημοσίου:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 83 ατόμων, ως ακολούθως:

62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 09/06/2021-24/06/2021.

Φορείς του Δημοσίου:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/05/2021-26/05/2021.

Ερευνητικοί φορείς:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021-13/07/2021.

ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 144 θέσεις στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ως εξής:
59 θέσεις Πανεπιστημιακού Εκπαίδευσης
32 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
53 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 05/07/2021-20/07/2021.

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων:

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εμφαινόμενο στην προκήρυξη χρονικό διάστημα:
7 άτομα για το Δήμο Ανατολικής Σάμου
9 άτομα για το Δήμο Ορεστιάδας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως και 19/05/2021.

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων:

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
5 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
7 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: έως και 19/05/2021.

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας:

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 21/05/2021.

ΔΕΔΔΗΕ Βόλου:

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Βόλου, ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 24/05/2021.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ:

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα»:

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα» ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων): 

Πλήρωση συνολικά 27 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα