Δικαστικοί – Ένστολοι: “Χαράς ευαγγέλια” φέρνει το νομοσχέδιο – «σκούπα», με νέες αυξήσεις στο Δημόσιο

Πέραν των αυξήσεων σε μισθούς και επιδόματα, το ΥΠΕΘΟ κατέθεσε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο που συνυπογράφει σχεδόν όλο το υπουργικό συμβούλιο

Πέρα από τις αυξήσεις σε βασικούς μισθούς και ειδικά επιδόματα στο Δημόσιο, με δημοσιονομικό κόστος που ξεπερνά τα 930 εκ ευρώ, το ΥΠΕΘΟ κατέθεσε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο που συνυπογράφει σχεδόν όλο το υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο, πέρα από οργανωτικά θέματα, φέρνει αυξήσεις σε επιδόματα, παροχές, αποζημιώσεις, ενώ καλύπτει με επιπλέον δαπάνες 240 εκ ευρώ τις ανάγκες στην Υγεία.

Περί τα 11 εκ ευρώ υπολογίζεται ότι είναι το κόστος από την παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών ΕΣΥ. Πρόκειται για γιατρούς, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως στις 31/12/2023 λόγω της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με άλλον τρόπο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε αυτό.

Πρόκειται για γιατρούς σε ΜΕΘ, σε Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αναισθησιολόγους, ακτινολόγους, πνευμονολόγους κ.λ.π. οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τους ως τις 31/12/2024, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση. Προφανής ο στόχος να μην αποδυναμωθεί το ΕΣΥ από “ευαίσθητες” ειδικότητες και σε “ευαίσθητα” πόστα.  

Πέρα από αυτήν τη δαπάνη, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται δαπάνη 227,6 εκατ., η οποία αφορά σε:  

 • 2 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από την καταβολή αποζημίωσης ενεργών εφημεριών ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού
 • 216 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • 930 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της παράτασης των συμβάσεων των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • 932 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αμοιβής λόγω υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό των Δ.Υ.ΠΕ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
 • 70 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • 340 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • 90 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή στο προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας
 • 180 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της παράτασης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης
 • 125 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της παράτασης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
 • 3,8 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • 1,4 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση συμβάσεων για το αντίστοιχο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 • 1,65 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς

Τι ισχύει για τους Ένστολους

Μόνο ως τραγική ειρωνεία μπορεί να εκληφθεί ότι λίγες ώρες πριν από τη δολοφονική επίθεση στο Ρέντη, έφτανε στη Βουλή το εν λόγω νομοσχέδιο, που συμπεριλαμβάνει ειδική αποζημίωση στο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο απασχολείται αποδεδειγμένα, σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή των εγχώριων και διεθνών αθλητικών συναντήσεων.  

Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης και η αμοιβή χορηγείται μέχρι του ορίου των 83.300 συνολικά ημερών απασχόλησης, ετησίως. Το ετήσιο ποσό των πιστώσεων για την ειδική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,5 εκατ ευρώ.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και οι δαπάνες για τη μετακίνηση και τη διαμονή εκτός έδρας των ενστόλων. Η δαπάνη, σύμφωνα με τα αρμόδια υπουργεία, εκτιμάται ειδικά για το πυροσβεστικό προσωπικό, στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ περίπου και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ περίπου.

Συγκεκριμένα, μέχρι να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ισχύουν τα εξής:  

Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, ορίζεται στο ποσό των 0,20 € για κάθε χιλιόμετρο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι: 

α. Κατηγορία Ι (ανώτατοι λειτουργοί του Δημοσίου) μέχρι 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση

Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 30% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ειδικά για τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για τη μετακίνησή τους το ποσό των 100 ευρώ, με την προσαύξηση 30%.  

Δικαστικοί 

Σημαντικές είναι οι αυξήσεις, που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, σε ειδικά επιδόματα των δικαστικών λειτουργών. Είναι ενδεικτικό ότι συνολικά η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται σε 14,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση 30% στο επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

 • Ειρηνοδίκες Γ` και Δ` Τάξης, Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: από 344,08 ευρώ σε 447,30 ευρώ
 • Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: από 487,97 ευρώ σε 634,36 ευρώ
 • Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι: από 563,04 ευρώ σε 731,95 ευρώ
 • Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: από 594,32 ευρώ σε 772,61 ευρώ
 • Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι:  από 625,60 ευρώ σε 813,28 ευρώ
 • Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι: από 656,88 ευρώ σε 853,94 ευρώ
 • Πρόεδρος και αντίστοιχοι: από 688,16 ευρώ σε 894,61 ευρώ

Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση 10% στην πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής: 

 • Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου: από 769,12 ευρώ σε 846,03 ευρώ
 • Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ` Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχων: από 644,44 ευρώ σε 708,88 ευρώ
 • Αντίστοιχη αύξηση 10% προβλέπεται και στην αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
 • Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: από 242,88 ευρώ σε 267,17 ευρώ
 • Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι: από 161,92 ευρώ σε 178,11 ευρώ
 • Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι: από 121,44 ευρώ σε 133,58 ευρώ

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, αύξηση του ανώτατου ορίου συνολικών αποδοχών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, μέχρι το 80% των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, εφόσον είναι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί.

Πηγή: Γιώργος Παππούς – iefimerida.gr

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα