Επιστολή Πιτσιλή στους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ για την υπέρβαση των στόχων

Υπέρβαση του στόχου των εσόδων κατά τουλάχιστον 420 εκατομμύρια ευρώ το 2018 δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία τους τον Δεκέμβριο, ενώ εκτιμάται ότι η οριστικοποίησή τους τις επόμενες ημέρες θα δείξει ακόμη μεγαλύτερη υπέρβαση του αρχικού στόχου. Παράλληλα, το περασμένο έτος το συνολικό απόθεμα των προς επιστροφή φόρων περιορίστηκε στα 755 εκατ. ευρώ από 1,4 δισ. ευρώ το 2017.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για δύο από τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά το 2018, τα οποία επισημαίνει ο διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ, με αφορμή την έλευση του νέου έτους. Στην επιστολή του, ο κ. Πιτσιλής, αφού αναφέρει ότι το ειδικό βαθμολόγιο και το νέο σύστημα αποδοχών της ΑΑΔΕ είναι έτοιμα να συζητηθούν με την πολιτική ηγεσία, κατατάσσει ως εξής τους δύο βασικούς στόχους για το 2019:

Πρώτον, ο σεβασμός και η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται καλύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές υπηρεσίες, με όσο το δυνατόν λιγότερη ανάγκη φυσικής παρουσίας τους σε ΔΟΥ και τελωνεία.

Δεύτερον, η αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού μας, η έγκαιρη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες μας, η βελτίωση των εσωτερικών μας διαδικασιών και η εξασφάλιση αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε επίσης