«Πρωταθληματικό» εννεάμηνο για την Intralot

Στο +24,4% η αύξηση των εσόδων, σχεδόν διπλάσια (+82,5%) η αύξηση του EBITDA

Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου για την περίοδο με λήξη την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ανακοίνωσε σήμερα σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα η INTRALOT A.E., η ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, και ομολογουμένως η επίδοση είναι πρωταθληματική.

Καταρχάς ξεχωρίζει η αύξηση των εσόδων του Ομίλου κατά +24,4% (σε ετήσια βάση) στο εξεταζόμενο διάστημα τα οποία σε απόλυτους αριθμούς διαμορφώθηκαν στα 302,8 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 82,6 εκατ. ευρώ (+82,5% σε ετήσια βάση).

Σημειώνεται ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 103,2 εκατ. ευρώ, «γράφοντας» ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 56,7% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, τον δείκτη ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αυτός διαμορφώθηκε στα 44,5 εκατ. ευρώ κέρδη (την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχαν καταγραφεί ζημίες 60,4 εκατ. ευρώ), επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους 88,5 εκατ. ευρώ (κέρδος 43 εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή του 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V., έμμεσα μητρική της Intralot Inc., με τους ομολογιούχους των SUNs λήξης 2024 που έλεγχαν 118,2 εκατ. ευρώ της ονομαστικής τους αξίας και κέρδος 45,5 εκατ. ευρώ από την αναχρηματοδότηση των ομολογιών λήξης 2021).

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου κάτω από την INTRALOT Inc. στις ΗΠΑ σημείωσαν πολύ ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +26,3%, EBITDA +63,5%) κατά το εννεάμηνο του 2021.

Η υπόλοιπη εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Intralot έχει ως εξής:

>>Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 20,4% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

>>Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €84,2 εκατ. (+196,9% σε ετήσια βάση).

>>Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €17,7 εκατ., μειωμένες κατά 36,3% σε ετήσια βάση.

>>Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2021 ανήλθαν στα €90,3 εκατ.

>>Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €501,2 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2021, μειωμένος κατά €149,9 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020. O δείκτης Net Debt/ LTM EBITDA 4,9x έναντι 6,9x στο εξάμηνο του 2021. Ο Συνολικός Δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά 137,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 και κατά 159,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο πανδημικός αντίκτυπος και άλλες δραστηριότητες  

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου περιορίστηκε κοντά στα 3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2021.

Θυμίζεται, τέλος, ότι τον Νοέμβριο η INTRALOT κυκλοφόρησε τη νέας γενιάς Πλατφόρμα Λοταρίας «LotosX», δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Lotto Hamburg να προσφέρεται τόσο από τα κανάλια λιανικής όσο και Διαδικτυακά. Εξάλλου, τον Δεκέμβριο, ο Όμιλος υπέγραψε την επέκταση της σύμβασής της με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024, στον τομέα των αριθμολαχείων.

Σωκράτης Κόκκαλης: «Η ισχυρή βελτίωση ενισχύει το προφίλ για επιδίωξη νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω στρατηγικών συνεργασιών»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Intralot, o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Σωκράτης Π. Κόκκαλης, δήλωσε ότι οι οικονομικές επιδόσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της συμφωνίας βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης που επιτεύχθηκε στις αρχές Αυγούστου.

«Η ισχυρή βελτίωση στη δημιουργία ταμειακών ροών και τα υψηλά περιθώρια EBITDA που θα ενισχυθούν περισσότερο από το μειωμένο μελλοντικό κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού» συμπλήρωσε ο κ. Κόκκαλης «ισχυροποιούν περαιτέρω το συνολικό χρηματοοικονομικό προφίλ και τις προοπτικές της IΝΤRALOT για επιδίωξη νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω στρατηγικών συνεργασιών».

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα