Στα 309,3 δισ. ευρώ το ελληνικό δημόσιο χρέος

Νέα αύξηση κατά 29 δισ. ευρώ κατέγραψε το δημόσιο χρέος στο διάστημα Μάρτιος 2012 – Μάρτιος 2013 και έτσι ανήλθε στα 309,3 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου του 2013, από 280,3 δισ. ευρώ που ήταν στις 31 Μαρτίου του 2012.

Σύμφωνα με το Δελτίο Δημοσίου Χρέους στα τέλη Μαρτίου 2013 το 31,1% του χρέους αφορούσε σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο και το 68,9% σε δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου. Το 32,5% του χρέους ήταν διαπραγματεύσιμο, ενώ μη διαπραγματεύσιμο ήταν το 67,5% που αφορά σε δάνεια του επίσημου τομέα. Το 96,1% του χρέους ήταν σε ευρώ, ενώ το 3,9% αφορούσε σε δάνεια σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ.

Συνολικά  τα δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης τον Μάρτιο 2013 είχαν ανέλθει στα 191,1 δισ. ευρώ. Τον Μάρτιο του 2013 το βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) ήταν στο 9,8% του συνολικού χρέους, το μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) στο 17,0% και το μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) στο 73,2%. Το υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στα τέλη Μαρτίου ήταν στα 19,4 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 6,9 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα