Standard & Poor’s: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ στο «Β-» από «CCC+» που ήταν πριν προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, συνέπεια και της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, με τις προοπτικές της επιχείρησης να χαρακτηρίζονται ως σταθερές.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης προχωρά στην αναβάθμιση καθώς το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει, πλέον, την ικανότητα να εφαρμόσει με ορθό και σαφή τρόπο πρόγραμμα στήριξης της ΔΕΗ προκειμένου να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη.
Αυτό συμβαίνει γιατί, πέραν όλων των άλλων, έχει βελτιωθεί η πιστοληπτική ποιότητα της ελληνικής οικονομίας και η δυνατότητά της να χρηματοδοτείται από τις αγορές.
Προστίθεται ακόμη ότι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ είναι η αλλαγή της στρατηγικής της προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και να στραφεί σε ένα διαφορετικό «μείγμα» με αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Αναφέρεται, όμως, ότι η οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αδύναμη κατά τη διάρκεια του τελευταίου 18μηνου, κάτι το οποίο κατέστη εμφανές και με την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών για το α’ εξάμηνο του 2019.
Ο οίκος αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τη ΔΕΗ θα φθάσουν στα 485 εκατ. ευρώ για το 2019 από 315 εκατ. που ήταν το προηγούμενο έτος, ενώ το χρέος θα παραμείνει σχετικά σταθερό στα 4,4 δισ ευρώ.
Το χρέος της εταιρείας, ως ποσοστό επί των λειτουργικών κεφαλαίων θα ενισχυθεί στο 6% με 7% στα τέλη του 2019, από 0% που ήταν το 2018 αλλά το χρέος σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα διαμορφωθεί στο 9 το 2019 από 13,5 που ήταν το 2018.
Πάντα σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου οι προσδοκίες  για ανάκαμψη των δεικτών πίστωσης υποστηρίζονται κυρίως από:
• Την αναπροσαρμογή των τιμολογίων, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, η οποία θα αυξήσει τα έσοδα της ΔΕΗ ανά πελάτη και θα προστατεύσει την εταιρεία έναντι  των τιμών του CO2 για όλους τους πελάτες. Κατανοούμε ότι οι προσαρμογές των τιμολογίων θα είναι σχεδόν ουδέτερες για τους πελάτες.
• Κατάργηση των νέο NOME (ρυθμιστικού μηχανισμού ειδικού σκοπού) από τον Οκτώβριο του 2019. Αναμένουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι σταδιακό, επειδή ορισμένες ποσότητες NOME θα πρέπει να παραδοθούν το 2019 και το 2020 από προηγούμενες δημοπρασίες. Οι NOME ήταν ένας μηχανισμός που υποχρεώνει τη ΔΕΗ να πωλεί μέρος της παραγωγής της σε προγραμματισμένες δημοπρασίες (16% της ετήσιας ζήτησης για το 2017, 19% για το 2018 και 22% για το 2019). Η τιμή σε πλειστηριασμό ήταν χαμηλότερη από τις συνθήκες της αγοράς, γεγονός που είχε σημαντική επίδραση στο EBITDA της ΔΕΗ (€ 224 εκατ. Το 2018 και € 72 εκατ. Το 2017).
• Κατάργηση της επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον «Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» από 1 Ιανουαρίου 2019.
Οι σταθερές προοπτικές για τη ΔΕΗ αντανακλούν την εκτίμηση του οίκου ότι η πιστωτική ποιότητα της εταιρείας παραμένει αδύναμη λόγω των αδύναμων δεδομένων της αγοράς, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κατά μία βαθμίδα εάν η ΔΕΗ πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Η διαδικασία μετασχηματισμού της ΔΕΗ εξελίσσεται με επιτυχία και η εταιρεία αποδεικνύει την ικανότητά της να προχωρήσει σε απομόχλευση του ισολογισμού της.  Αυτό θα μας οδηγήσει να θεωρήσουμε τη θέση της ΔΕΗ ως βιώσιμη μακροπρόθεσμα. και
• Υπάρξει αναβάθμιση και της ελληνικής οικονομίας στο “ΒΒ”.
Θα πάρουμε μια αρνητική δράση αξιολόγησης εάν αποδυναμωθεί η ρευστότητα της ΔΕΗ, ειδικά αν η εταιρεία δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τις ανάγκες ρευστότητάς της μέσα στους επόμενους 12 μήνες ή ανακοινώσει μια επαναδιαπραγμάτευση ή κούρεμα του χρέους που θεωρούμε αναξιοπαθούντα χωρίς άμεση υποστήριξη από την κυβέρνηση.
ΔΕΗ: Απόλυτη ικανοποίηση από την αναβάθμιση
Η ΔΕΗ Α.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από  τον οίκο Standard & Poor’s κατά μία βαθμίδα από  CCC+  σε  Β-  με σταθερές προοπτικές (outlook), σε συνέχεια και της αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Στην έκθεσή της η S&P αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ αναμένεται να αναστρέψουν την αρνητική πορεία των τελευταίων 18 μηνών και να βελτιώσουν
σημαντικά τις αδύναμες οικονομικές επιδόσεις της περιόδου αυτής. Η βελτίωση αυτή συνέβαλε στην απόφαση αναβάθμισης από τον οίκο.
Συγκεκριμένα, η S&P αναφέρει:
-τις  τιμολογιακές  αναπροσαρμογές  από  την  1η  Σεπτεμβρίου  2019,  οι  οποίες,  όπως τονίζεται, είναι ουδέτερες για τους καταναλωτές, καθώς και
-την κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ από τον Οκτώβριο του 2019, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ένα μέτρο που υποχρέωνε την ΔΕΗ να δημοπρατεί ενέργεια κάτω από την τιμή της αγοράς, δηλαδή επί ζημία.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση αναβάθμισης, τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να οδηγήσουν σε  σημαντική  βελτίωση  της  λειτουργικής  κερδοφορίας  και  αποκλιμάκωση  του  δείκτη  Καθαρός Δανεισμός / EBITDA σε 9x το 2019 έναντι 13.5x το 2018.
Η  S&P  χαιρετίζει  την  απόφαση  της  κυβέρνησης για πλήρη  απολιγνιτοποίηση έως  το  2028  και σημειώνει ότι εάν αυτή προχωρήσει, τότε θα επιτευχθεί πιο γρήγορα ο στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ  για  τον  μετασχηματισμό  της  παραγωγικής  της  βάσης,  με  μείωση  της  εξάρτησης  από  το λιγνίτη και σημαντική αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της εταιρείας.
Μάλιστα, ο οίκος αναφέρει πως η καταγραφή προόδου στη διαδικασία μετασχηματισμού της ΔΕΗ θα είναι κριτήριο για πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα