Τα δικαιολογητικά για την αποτίμηση ζημιών από την κακοκαιρία Daniel

Τα δικαιολογητικά για γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα

Στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποτίμηση των ζημιών των αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων από την κακοκαιρία «Daniel» πρέπει να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ειδικότερα, προκειμένου οι επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα, που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Daniel» της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων να προχωρήσουν στην αποτίμηση ζημιών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) ΠΕ Καρδίτσας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Καταγραφή και αποτίμηση ζημιών σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα.

1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης (χορηγείται από την ΔΑΟ)

2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2023

3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

4.Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την ΔΑΟ)

5.Συγκεντρωτική κατάσταση των γεωργικών γαιών, του παγίου κεφαλαίου, των αποθηκευμένων προϊόντων και των πρώτων υλών που υπέστησαν ζημιές και αποτίμηση της ζημιάς  κατά  κατηγορία

6.Φωτογραφίες ή βίντεο όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της ζημιάς (εφόσον υπάρχουν)

7. Εκτύπωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Για γεωργικές γαίες, αγροτικά μηχανήματα, γεωτρήσεις

Επιπλέον:

-Για τις γεωργικές γαίες που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά απαιτούνται:

  • Τίτλοι κυριότητας
  • Δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο του μηχανήματος καθαρισμού και τους κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων απομάκρυνσης των φερτών υλικών

-Για αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, συστήματα άρδευσης και λοιπό πάγιο εξοπλισμό:

  • Τιμολόγιο αγοράς του παγίου εξοπλισμού που καταστράφηκε ή τιμολόγιο επισκευής του

-Για πρώτες ύλες που καταστράφηκαν(λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ): Τιμολόγιο αγοράς

-Για αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα:

  • Άδεια κυκλοφορίας , ασφάλεια και τιμολόγιο επισκευής (εφόσον επισκευάσθηκαν)

-Για γεωτρήσεις:

  • Άδεια χρήσης νερού ή βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος
  • Για παρόχθια αντλητικά συγκροτήματα:
  • Βεβαίωση άρδευσης και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα