Tι προτείνει ο ΣΕΒ για να δημιουργηθούν 20.000 νέες θέσεις εργασίας

Επτά άξονες για οικοσύστημα καινοτομίας με 2.100 startups και 20.000 νέες θέσεις εργασίας σε βάθος πέντε ετών  προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Οι επτά άξονεςΤ

Η στρατηγική που προτείνει ο ΣΕΒ για το οικοσύστημα καινοτομίας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σε επτά άξονες:

Ανάπτυξη δικτύου καινοτομίας,

Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων,

Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής ενθάρρυνσης startups και καινοτομίας,

Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

Κατοχύρωση και αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας

Πολιτικές για την προσέλκυση ταλέντου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις ανάγκες τις αγοράς.

Η βάση αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι η εργαλειοθήκη «Το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα – Μια εξαιρετική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» (εδώ) που παρουσίασε στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ η BOSTON CONSULTING GROUP.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης απαιτεί επενδύσεις μακροπρόθεσμα στην καινοτομία, τη συνεργατικότητα και την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Κατά τον ΣΕΒ, ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Οι startups εκτιμάται πως μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα υφιστάμενων κλάδων, μέσω της δημιουργίας συμπληρωματικών εταιρικών σχέσεων με επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι στα επόμενα πέντε χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος ανάπτυξης των startups και ανάκτησης του brain drain με την προϋπόθεση όμως ότι θα υλοποιήσει μεταρρυθμιστικές πολιτικές και κίνητρα ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές (ανάλογες της Ε.Ε.), ώστε να αποτελέσουν καταλύτη βιωσιμότητας.

Χωρίς τέτοιες μεταρρυθμίσεις, όπως προειδοποιεί ο ΣΕΒ, η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις του δείκτη καινοτομίας της Ε.Ε. (22η στους 28) όπου καταγράφεται μια εικόνα στασιμότητας από το 2010 έως σήμερα.

Έτσι, όπως προσθέτει ο ΣΕΒ, ακόμη και αξιόλογες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες όπως το Equifund, θα λειτουργήσουν αποσπασματικά αναλώνοντας και πάλι δημόσιους πόρους χωρίς θετικό μακροχρόνιο αποτύπωμα.

Όπως εξηγεί ο ΣΕΒ, την περίοδο 2012-2016 έχουν επενδυθεί περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ έχουν λειτουργήσει πάνω από 10 θερμοκοιτίδες και επιχειρηματικά κεφάλαια (VC).

Αλλοδαποί επενδυτές απέκτησαν πλειοψηφικές συμμετοχές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως οι BugSense, Hellas Direct, Innoetics και Taxibeat, ενώ τέσσερις Έλληνες περιλαμβάνονται στην έκδοση του 2018 του Forbes 30 Under 30.

Παρόλα αυτά, όπως συμπληρώνει ο ΣΕΒ, το αναδυόμενο οικοσύστημα των startups αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένο σε μια αναλογία περίπου 4,5 νεοφυών επιχειρήσεων ανά 100.000 κατοίκους το 2017, και να υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (Πορτογαλία 10/100.000, Ιρλανδία 34/100.000).

Κατά τον ΣΕΒ, η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων διοίκησης, η περιορισμένη συνεργασία με εδραιωμένες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, ο φόβος αποτυχίας, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον με έλλειψη κινήτρων, η υψηλή φορολογία εργαζομένων και επιχειρήσεων και οι περίπλοκες διαδικασίες λειτουργούν αποτρεπτικά και περιορίζουν τη μετουσίωση καινοτομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα, η καινοτομία στη νεοφυή επιχειρηματικότητα παραμένει σποραδική και μικρής προστιθέμενης αξίας παρά τους 6.000 ερευνητές, 1.500 ερευνητικές ομάδες, 200 εργαστήρια, την υψηλή συμμετοχή στο Horizon 2020 και το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων STEM (25% έναντι 16% στις χώρες ΟΟΣΑ).

Έτσι, μόνο 1‰ των startups στην Ελλάδα είναι υψηλής επίδρασης (high impact) στην οικονομία, ενώ στο Ισραήλ είναι 1% και στις ΗΠΑ 1 στις 12.

Ειδικότερο σημείο που πρέπει σύμφωνα με τον ΣΕΒ να προβληματίσει είναι η περιορισμένη μέχρι σήμερα συνεργασία των εδραιωμένων επιχειρήσεων με τις startups και η επακόλουθη αδυναμία να κεφαλαιοποιήσουν την ευελιξία, την καινοτομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα