Τράπεζες: Δήλωση Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για τις εργασιακές διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ΟΤΟΕ συμμετείχε με εκπροσώπους της στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διετές πρόγραμμα των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων

Η ΟΤΟΕ συμμετείχε με εκπροσώπους της στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διετές πρόγραμμα των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με θέμα « Η Τραπεζική το 2030. Πώς οι τρέχουσες διεθνείς τάσεις και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα διαμορφώσουν το μέλλον του Ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και των εργαζομένων του;»

Η ΟΤΟΕ συμμετείχε επίσης, με παρεμβάσεις και προτάσεις της, στη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση του σχεδίου Κοινής δήλωσης των αντίστοιχων Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για τις επιμέρους εργασιακές διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τραπεζικό κλάδο.
Η κοινή δήλωση υπογράφηκε πρόσφατα (14/5/2024) στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 90 εθνικές και κλαδικές εργοδοτικές και εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Αποτελεί συνέχεια σημαντικού αριθμού κοινών δηλώσεων των μερών για εργασιακά θέματα αιχμής του τραπεζικού κλάδου, όπως η τηλεργασία, οι εργασιακές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, η εργασία από απόσταση και οι νέες τεχνολογίες.

Είναι όμως η πρώτη που θεσπίζει κοινά συμφωνημένα πρότυπα για την ΤΝ, τα οποία θέτουν σαφή όρια και προστασία για τους εργαζόμενους σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη.

Στα κυριότερα σημεία της Κοινής τους Δήλωσης, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι του τραπεζικού κλάδου συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν στα εξής:

  • Έμφαση στη σημασία της διαφάνειας, για την πλήρη κατανόηση των επιμέρους διαστάσεών της από εργοδότες, συνδικάτα και εργαζόμενους, καθώς και στην αναγκαία ανθρώπινη εποπτεία κατά την ανάπτυξη και τη χρήση της. Ο Άνθρωπος πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει τον έλεγχο!
  • Ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποτελεί αποτελεσματικό και θετικό εργαλείο για την ψηφιοποίηση στο χώρο εργασίας.
  • Θα συνεχίσουν την παρακολούθηση και την ανάλυση των εργασιακών επιπτώσεων της ΤΝ, καθώς και των επιπτώσεών της στην εξέλιξη των διαφοροποιημένων μοντέλων οργάνωσης της εργασίας.
  • Απαιτείται υπεύθυνη χρήση της ΤΝ, με διαφανή και αμερόληπτη προσέγγιση της ανάπτυξής της, ιδίως σε λειτουργίες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.
  • Απαιτείται τακτική από κοινού διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ), ώς προς τη χρήση συστημάτων ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της αλγοριθμικής διαχείρισης.
  • Για την προσαρμογή στο εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, είναι απόλυτα αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσουν αντίστοιχες δράσεις εκπαίδευσης.
  • Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά αναγκαία την προάσπιση και τη διατήρηση μιας σειράς ατομικών και συλλογικών ψηφιακών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
    Θα υπάρξει συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με έμφαση στον κοινωνικό διάλογο, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSΙ

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα