Αλήθειες και ψέματα (ΜΜΕ και Γιώργου Βασιλειάδη)

Η «Α» ήταν το πρώτο μέσον που έφερε στο φως της δημοσιότητας χθες με αποκλειστικό δημοσίευμα την παραπομπή του Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλων ποδοσφαιρικών παραγόντων σε δίκη, δημοσιοποιώντας τα γεγονότα με τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο που λειτουργεί από την πρώτη μέρα.

Χωρίς υπερβολές και ανακρίβειες –που προστέθηκαν τις αμέσως επόμενες ώρες από ορισμένες ιστοσελίδες, που αναπαρήγαγαν το ρεπορτάζ της «Α»–, απεικόνισε την ουσία του βουλεύματος, το οποίο βεβαίως δεν είχε ακόμη εκδοθεί.

Πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις, υπήρξε ον κάμερα τοποθέτηση του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιώργου Βασιλειάδη, σύμφωνα με την οποία ο κ. Μαρινάκης οφείλει εντός 15 ημερών να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε άλλο πρόσωπο, γιατί αυτό επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία. Βέβαια δεν ανέφερε το όνομα του κ. Μαρινάκη, αλλά όπως δήλωσε στο ΑΠΕ «εντός 15 ημερών όλοι όσοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία, πρέπει να παραδώσουν τις μετοχές τους».

Πριν σχολιάσουμε την δήλωση αυτή του κ. Βασιλειάδη, θα πρέπει να γνωρίσουν οι αναγνώστες μας και γενικότερα οι φίλαθλοι τι αναφέρει η ισχύουσα νομοθεσία. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Άρθρο 3

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί (2)

 

  1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση, ή διαχείριση του φορέα:

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα.

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

δ) «Τα κωλύματα της περίπτωσης β΄ ισχύουν και για τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.).

Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα σε οποιονδήποτε από τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α.

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

«7.α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία».

 

Μια προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας αναδεικνύει πολλά ερωτηματικά για την εφαρμογή της, ερωτηματικά στα οποία έσπευσε ο κ. Βασιλειάδης να απαντήσει,χωρίς ωστόσο οι απαντήσεις του να εδράζονται στην στοιχειώδη λογική.

Και εξηγούμεθα.

Βεβαίως, όποιος παραπέμπεται σε δίκη για κακουργηματική πράξη δεν πρέπει να είναι κάτοχος μετοχών. Το ερώτημα που προκύπτει και που δεν επιλύει ο νόμος –αλλά έσπευσε να ερμηνεύσει ο κ. Βασιλειάδης– είναι για ποιον αριθμό μετοχών έχει εφαρμογή ο νόμος. Π.χ., αν κάποιος έχει μία-δύο μετοχές και κάποιος άλλος έχει διακόσιες χιλιάδες μετοχές, η εφαρμογή του νόμου ισχύει και για τους δύο; Και αν κάποιος με μία μετοχή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο ή παραπέμπεται σε δίκη για κακούργημα, αποφασίσει να μην μεταβιβάσει την μετοχή του –ίσως μάλιστα να είναι οπαδός και άλλης ομάδας εκτός της ΠΑΕ στην οποία αναφέρεται η μετοχή του– τότε η κύρωση για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα υπάρχει και για την περίπτωση αυτή;

Συνεχίζουμε. Ο κ. Βασιλειάδης έσπευσε να πει ότι η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται εντός 15 ημερών από την γνωστοποίηση του παραπεμπτικού βουλεύματος, διαφορετικά το πρόσωπο που κατηγορείται εκπίπτει από την θέση του στο Δ.Σ. της ΠΑΕ. Ο νόμος δεν κάνει λόγο για έκπτωση του δικαιώματος να κατέχει μετοχές εντός συγκεκριμένου χρόνου, απλά υπάρχει παράλειψη στον τομέα αυτόν λόγω ατέλειας του συγκεκριμένου νομοθετήματος.

Αλλά και αν ακόμη ο κ. Βασιλειάδης –υποθετικά πάντοτε– είχε δίκιο. Γιατί έσπευσε πριν καν πάρει το βούλευμα στα χέρια του να ζητήσει την εφαρμογή του νόμου, κάτι που δεν έκανε τους προηγούμενους μήνες από την πρώτη μέρα της θητείας του;

Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης

Ας μας εξηγήσει ο κ. Βασιλειάδης γιατί ενώ ο κ. Λαυρεντιάδης, που έχει παραπεμφθεί σε δίκη και έχει το 3% των μετοχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν παρενέβη ο ίδιος ως υπουργός για την εφαρμογή του νόμου; Μήπως διότι ο κ. Λαυρεντιάδης προορίζεται από την παράταξη του υφυπουργού Αθλητισμού ως χρηματοδότης Μέσων Ενημέρωσης;

Ο Γιώργος Σπανός

Συνεχίζουμε. Γιατί ο κ. Βασιλειάδης δεν ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ατρόμητος Γιώργο Σπανό να μεταβιβάσει τις μετοχές του λόγω της εμπλοκής του σε προηγούμενη ποινική υπόθεση;

Ο Γιώργος Σαχπατζίδης

Γιατί ο κ. Βασιλειάδης δεν ζήτησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του ο έγκλειστος στις φυλακές πρώην παράγοντας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Γιώργος Σαχπατζίδης, ο οποίος κατέχει σημαντικό αριθμό μετοχών της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ;

Ο Γιάννης Γούμενος

Γιατί ο κ. Βασιλειάδης δεν ζήτησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Γιάννης Γούμενος–ο οποίος είναι κάτοχος συμβολικού αριθμού περίπου 80 μετοχών–, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικά προβλήματα από την ίδια την ΠΑΕ;

Μήπως η επιλεκτική συμπεριφορά του κ. Βασιλειάδη οφείλεται στο γεγονός ότι ο κ. Μαρινάκης έκανε το «λάθος» να διεκδικήσει και να αποκτήσει μετοχές του MEGA και των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα»;

Και για να τελειώνουμε. Έχει την δυνατότητα ο κ. Βασιλειάδης και με ποιες διατάξεις νόμου μπορεί να ελέγξει την ποινική κατάσταση ενός μικρομετόχου; Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την Παναθηναϊκή Συμμαχία, τα μέλη της οποίας έχουν σπεύσει για να ενισχύσουν την ΠΑΕ να αγοράσουν μικρό αριθμό μετοχών, ενδεχομένως 1-2 μετοχές ο καθένας. Αν κάποιος από τους χιλιάδες συμμετέχοντες στην προσπάθεια αυτή έχει κώλυμα όπως αναφέρεται στην αρχή του ρεπορτάζ, τότε ποιος θα διαπιστώσει αυτό το κώλυμα, και με ποια διαδικασία η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός;

Και κάτι τελευταίο. Οι κ.κ. Γ. Σπανός, Β. Μαρινάκηςκαι Γ. Κομπότης απέκτησαν τις μετοχές προ του 2012, όπου ψηφίστηκε η παραπάνω τροπολογία περί κωλυμάτων των μετόχων. Ερωτάται ο κ. Βασιλειάδης ως υφυπουργός Αθλητισμού, αλλά κυρίως ως νομικός, αν ο παραπάνω νόμος έχει αναδρομική ισχύ. Βεβαίως απάντηση δεν αναμένεται να δοθεί, όπως δεν δίδεται και στις εξόφθαλμες περιπτώσεις, όταν παραπέμπονται όχι μόνο σε μία κακουργηματική δίκη πρόσωπα που τυγχάνουν της προστασίας του κ. Υφυπουργού, όπως ο κ. Βασ. Γκαγκάτσης, παρά το γεγονός ότι έχουν μετατρέψει νόμους και κανονισμούς σε χαρτί… τουαλέτας.

Ψίθυροι για αναίρεση υπέρ του νόμου

ΜΜΕ τα οποία σαφώς έχουν επιδείξει επιθετική συμπεριφορά στο πρόσωπο του κ. Μαρινάκη, κάνουν λόγο είτε με υπαινιγμούς είτε με διαρροές ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρόκειται να ασκήσει αναίρεση για το αθωωτικό μέρος του κ. Μαρινάκη και των άλλων ποδοσφαιρικών παραγόντων. Δηλαδή, να ασκήσει αναίρεση για τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της εκβίασης και της ηθικής αυτουργίας σε ενέργειες μέσω εκρηκτικών μηχανισμών.

Τυπικά, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει δικαίωμα να ασκήσει την ως άνω περιγραφόμενη αναίρεση. Μόνο που επειδή η αθωωτική απόφαση για τα ως άνω αδικήματα ήταν παμψηφεί, δηλαδή επετεύχθη με σύμφωνη γνώμη και των τριών εφετών, μια αντίθετη απόφαση θα ήταν πρωτοφανής για τα δικαστικά χρονικά, αφού ουδέποτε κατετέθη αναίρεση σε παμψηφεί απόφαση κάποιου Συμβουλίου Εφετών. Βέβαια, εδώ είναι Ελλάδα, και είναι και παίξε και γέλασε…

Όσον αφορά τις κατηγορίες για τις οποίες παραπέμπονται ποδοσφαιρικοί παράγοντες, είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί αναίρεση στον Άρειο Πάγο γιατί –ιδιαίτερα για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων– η αποδεικτική διαδικασία δεν είναι εύκολη, όταν μάλιστα ο κυριότερος μάρτυρας κατηγορίας είναι ο κ. Αλέξης Κούγιας, ο οποίος με την κατάθεσή του οδήγησε τους περισσότερους από τους κατηγορούμενους στο εδώλιο και στην συνέχεια υποστήριξε ότι έκανε λάθος…

Τα ΜΜΕ, η «Άποψη» και το «www.iapopsi.gr»

Το χθεσινό αποκλειστικό ρεπορτάζ που αναρτήθηκε στο site της «Α» οικειοποιήθηκαν πολλά δημοφιλή αθλητικά πόρταλς, όπως το gazzetta, το sport-fm, το SDNA, αλλά και αρκετές πολιτικές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Ορισμένα από τα μέσα αυτά το αντέγραψαν αυτολεξεί εμφανίζοντάς το σαν δικό τους!

Ας μάθουν λοιπόν όλοι όσοι προσπάθησαν να γίνουν… τζάμπα μάγκες με μια είδηση που την βρήκαν έτοιμη ότι στα ΜΜΕ υπάρχει ένας όρος ο οποίος αναγράφεται και αναφέρεται ως «δημοσιογραφική δεοντολογία». Σύμφωνα δε με τον όρο αυτόν, είθισται να αναφέρεται η πρωτογενής πηγή της αναπαραχθείσας είδησης. Μάλλον οι συνάδελφοι –κυρίως του αθλητικού ρεπορτάζ– δεν έχουν εμπεδώσει ακόμη το νόημα και το περιεχόμενο του όρου αυτού. Δεν πειράζει, «μικροί» είναι, κάποτε θα μάθουν…

Διαβάστε επίσης