10+1 οδηγίες προς (κτηματολογικά) ναυτιλλομένους

Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Ιουνίου η προανάρτηση του Κτηματολογίου για τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αθηναίων – Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες

Ήταν 2008 όταν οι έχοντες στην κατοχή τους ακίνητα στα όρια του δήμου της Αθήνας έσπευσαν για πρώτη φορά να τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο. Σήμερα, έντεκα χρόνια μετά, ήρθε η ώρα του… τσεκαρίσματος, του αν δηλαδή τα στοιχεία που καταχωρίσθηκαν τότε είναι ακριβή. Την ορθότητα των στοιχείων θα πρέπει να ελέγξουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των δηλωθέντων ακινήτων και εφόσον διαπιστωθεί αναντιστοιχία, καλούνται στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που «τρέχει» εδώ και μερικά 24ωρα να αποκαταστήσουν την… αλήθεια!

 Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Όχι ως άλλο ένα γραφειοκρατικό καπρίτσιο της δημόσιας διοίκησης, αλλά σαν μία απαραίτητη και συνάμα σημαντική εξασφάλιση ότι οι πολίτες δεν θα ταλαιπωρηθούν χωρίς λόγο στο μέλλον, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί τη διαδικασία της Προανάρτησης στον Δήμο Αθηναίων, που γίνεται στο πλαίσιο της κατάρτισης του Κτηματολογίου. Πρόκειται για την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης, όπου μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) και μέχρι την 24η Ιουνίου περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πολίτες θα εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι ακινήτων της πρωτεύουσας θα μπορούν να εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ασφαλείας του taxisnet, αποκτώντας πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Έτσι, πριν εκκινήσει η διαδικασία Ανάρτησης, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν γρήγορα και δωρεάν για τη γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων τους και την καταγραφή των δικαιωμάτων τους. Υπογραμμίζεται ότι εφόσον υπάρχει συμφωνία των δηλωθέντων στοιχείων με τα πραγματικά οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια περαιτέρω ενέργεια.

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης θα ακολουθήσει η εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν, η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και σε επόμενο στάδιο η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθηγητής Βύρωνας Νάκος

Η αίτηση για την επανεξέταση των στοιχείων

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους βρίσκονται εντός των ορίων της Αθήνας, αλλά τα καταγεγραμμένα στοιχεία βρίσκονται σε ασυμφωνία με τα πραγματικά. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορούν ατελώς να υποβάλουν Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων. Η σχετική φόρμα είναι διαθέσιμη στο www.ktimatologio-athina.gr και μπορεί να αποσταλεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ad@ktimatologio-athina.gr, χωρίς οι δικαιούχοι να χρειάζεται να επισκεφθούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά, μπορεί οι υπόχρεοι να την καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Ακινήτων Γαλατσίου (δ/νση: Λεωφόρος Βεΐκου 137).

Στην περίπτωση, εξάλλου, που κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου στην Αθήνα δεν θυμάται αν έχει υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, μπορεί να το ελέγξει με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Αν, τώρα, υπάρξουν ιδιοκτήτες που δεν βρουν στοιχεία που αφορούν το δικαίωμά τους στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε αυτοί έχουν τη δυνατότητα είτε να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο 2100101010, είτε να μεταβούν στο γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές τους, καθώς υπάρχει περίπτωση το δικαίωμά τους να το έχουν μεν δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί.

Τι θα κάνω, αν…

Με τη μορφή ερωταπαντήσεων η Κτηματολόγιο Α.Ε. κατέγραψε τις συχνότερες και πιο εύλογες απορίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες στο πλαίσιο της διαδικασίας προανάρτησης. Αυτές είναι:

 

1] Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της προανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να προβώ σε άλλη ενέργεια;

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.

 

2] Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στον Δήμο Αθηναίων. Τι πρέπει να κάνω;

 

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.

Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμά σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 210-0101010 ή να μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, για να ενημερωθείτε.

 

3] Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο το 2008;

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές σας, ώστε τα δικαιώματά σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης

Οι δικαιούχοι ακινήτων της πρωτεύουσας θα μπορούν να εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ασφαλείας του taxisnet, αποκτώντας πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης από το 2008

4] Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο τον Μάρτιο του 2019;

Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι 18 Ιανουαρίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης.

 

5] Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της Αίτησης Επανεξέτασης στοιχείων;

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε έγγραφο που αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση που αιτείστε προκύπτει από έγγραφο που έχετε ήδη υποβάλει με τη δήλωσή σας, τότε δεν χρειάζεται να επισυνάψετε τίποτε άλλο στην αίτηση διόρθωσης.

 

6] Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;

Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης (Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου) είτε ηλεκτρονικά. Επίσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά, αγορά κ.λπ.) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι από τον νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

7] Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλω ξανά το συμβόλαιο;

Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το ανωτέρω συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε.

8] Έχω αλλάξει ταυτότητα. Τι κάνω;

Περιγράφετε στην Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων τη διόρθωση και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας ταυτότητας.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο τη νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: ad@proanartisi-athina.gr

 

9] Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας μου, διότι είχα υποβάλει δήλωση, αλλά εν τω μεταξύ έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας μου. Τι κάνω;

Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της τροποποίησης της σύστασης.

 

10] Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στο όνομα του πατέρα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Περιγράφετε στην Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων την αιτούμενη διόρθωση. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων και να το αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση ad@proanartisi-athina.gr.

 

11] Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% από κληρονομιά. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώματός σας, πρέπει να υποβάλετε νέα δήλωση για το 25% που αποκτήσατε με κληρονομιά.

Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματός σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε θα πρέπει να μεταβείτε εντός της προθεσμίας της Προανάρτησης στο γραφείο Κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Διαβάστε επίσης