Αποκαλυπτήρια για τις νέες αντικειμενικές – Που αυξάνονται οι τιμές

Tη μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών, την επικαιροποίηση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων και τον νέο ΕΝΦΙΑ, ανακοίνωσαν ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και ο γγ Οικονομικής Πολιτικής Χρ. Τριαντόπουλος.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στουρνάρας τόνισε ότι το νέο σύστημα προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών «διορθώνει αδικίες» και «διευρύνει τη φορολογητέα βάση», προχωρώντας σε «δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών».

13.808 νέες ζώνες

Επίσης, τόνισε πως ο νέος χάρτης των αντικειμενικών αξιών φέρνει 13.808 νέες ζώνες. Οι αντικειμενικές αξίες θα αυξηθούν κυρίως στις περιοχές που θεωρούνται «τουριστικά φιλέτα», αλλά και σε περιοχές των νοτίων προαστίων με έντονη οικοδομική δραστηριότητα, όπως είναι για παράδειγμα το Ελληνικό. Στη Μύκονο υπάρχει ζώνη όπου η αντικειμενική αξία αυξάνεται πάνω από 200%. Υπάρχουν ωστόσο και πολλές μειώσεις, στην περιφέρεια και στην ηπειρωτική χώρα.

Δεν αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ

«Ο ΕΝΦΙΑ αναδιαμορφώνεται χωρίς να αυξάνεται το συνολικό ποσό» πρόσθεσε. Οι όποιες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών δεν θα επιφέρουν αυτομάτως αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ, ξεκαθάρισε ο υπουργός, οποίος άνοιξε παράθυρο μείωσής του, λέγοντας: «Εξετάζουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ».

«Οι όποιες μεταβολές και αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως στον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στους συντελεστές. Αυτοί που θα επιβαρυνθούν είναι οι έχοντες κατοικίες σε περιοχές της χώρας που υποφορολογούνταν. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί για να ελαφρύνουν τα βάρη σε άλλες κατοικίες» είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Όπως είχε προαναγγελθεί, ο υπουργός είπε πως ο ΕΝΦΙΑ θα εκκαθαρίζεται στις αρχές του έτους και θα αποπληρώνεται σε περισσότερες από τις υφιστάμενες δόσεις.

Και επανέλαβε πως με το νέο σύστημα «διορθώνονται οι αδικίες του παρελθόντος».

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας η μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο, αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων. Με το σύστημα αυτό δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, για πρόσθετες μειώσεις στη φορολογία.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν ψηφιακά σε ειδική πλατφόρμα για τη ζώνη στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει.

Μέση αύξηση 8%

Η μέση αύξηση σε 13.808 ζώνες όπου εφαρμόζεται πλέον το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ανέρχεται στο 8%.

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Χρ. Τριαντόπουλος, στο 55% των ζωνών έρχονται μέσες αυξήσεις 19,5%, στο 21% η μέση μείωση φτάνει το 14,7%, ενώ για το 24% των ζωνών οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες. Σε 133 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται η μέση αύξηση είναι 41%, ενώ στο 40% των 3.478 νέων εντάξεων η μέση αύξηση είναι 26%.

Με την ένταξη 3.478 περιοχών της χώρας στις αντικειμενικές αξίες, εντάσσονται και περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν ενταχθεί στον αντικειμενικό προσδιορισμό, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, το Πόρτο Χέλι, η Κέρκυρα, το κέντρο της Αθήνας, η Βάρκιζα, η Αγία Μαρίνα κ.α.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μύκονο υπάρχουν περιοχές όπου η αύξηση μπορεί να φτάσει το 217% και στο Βαθύ Ιθάκης υπήρξε εισήγηση για αύξηση της τάξεως του 250%.

Σε δύο φάσεις η μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με το γγ Οικονομικής Πολιτικής πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που διακρίνεται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται τώρα.

Η πρώτη, λοιπόν, φάση της μεταρρύθμισης βασίστηκε σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο:

1. Ο πρώτος άξονας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 προωθήθηκε μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες και κανονιστικές πράξεις:

για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ταχύτητας της διαδικασίας επικαιροποίησης και προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, και
για την εναρμόνιση αυτής της διαδικασίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

2. Ο δεύτερος άξονας είναι η χωρική επέκταση του αντικειμενικού συστήματος.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία για την αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης από το ισχύον σύστημα, με σκοπό τη διεύρυνση της φορολογητέας βάσης και τη διόρθωση αδικιών. Στην αρχή της μεταρρύθμισης, το ποσοστό της πληθυσμιακής κάλυψης του αντικειμενικού ανερχόταν στο 85% και αποτελούνταν από 10.165 ζώνες σε όλη την επικράτεια. Μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με εντατική προσπάθεια από την υπηρεσία, αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε σημαντικά.

Πλέον, μετά από μία περίοδο στασιμότητας πολλών ετών, η πληθυσμιακή κάλυψη ανέρχεται στο 98% και το σύστημα αντικειμενικού αποτελείται από 13.808 ζώνες. Πλέον, μετά από μία περίοδο στασιμότητας πολλών ετών, η πληθυσμιακή κάλυψη ανέρχεται στο 98% και το σύστημα αντικειμενικού αποτελείται από 13.808 ζώνες. Από αυτές, 3.478 ζώνες αποτελούν νέες εντάξεις περιοχών και 165 ζώνες είναι επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών. Έτσι, οι ζώνες του αντικειμενικού έχουν αυξηθεί κατά 3.643 ζώνες ή κατά 35,8%.

3. Ο τρίτος άξονας είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η διαμόρφωση ψηφιακής πλατφόρμας. Δημιουργήθηκαν, δηλαδή, οι κατάλληλες ηλεκτρονικές υποδομές και πλατφόρμες για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία του εγχειρήματος.

Αρχικά, δημιουργήθηκε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα:

για την καταχώρηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκτιμητών και της διενέργειας της τυχαίας δημόσιας κλήρωσης, και
για την υποβολή των εισηγήσεων και των τεχνικών εκθέσεων των εκτιμητών, χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα.
Παράλληλα, διαμορφώθηκε ένας επικαιροποιημένος και εμπλουτισμένος ψηφιακός χάρτης, που θα είναι διαθέσιμος σε λίγες ημέρες για τους πολίτες, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Οι πολίτες, σύντομα, θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν με ακρίβεια τη ζώνη στην οποία ανήκει το ακίνητό τους και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία, έχοντας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.

4. Ο τέταρτος άξονας της μεταρρύθμισης είναι η επικαιροποίηση των τιμών ζώνης από πιστοποιημένους εκτιμητές του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών.

Η αναπροσαρμογή, δηλαδή, των αντικειμενικών αξιών.

Η πανελλαδική άσκηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, αλλά τέθηκε σε προσωρινή αναστολή από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η 1η πρόσκληση έγινε τον Ιανουάριο του 2020, όπου 320 πιστοποιημένοι εκτιμητές ανέλαβαν 27.856 ζώνες.
Η 2η πρόσκληση έγινε τον Φεβρουάριο του 2020, όπου 112 πιστοποιημένοι εκτιμητές ανέλαβαν 1.369 ζώνες.
Η 3η πρόσκληση έγινε τον Νοέμβριο του 2020, ενώ ακολούθησε η διαδικασία του τρίτου εκτιμητή που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα