Κερδοφόρο το α’ τρίμηνο για την Πειραιώς

Κερδοφόρο ήταν  το α’ τρίμηνο του 2018  για την Τράπεζα Πειραιώς αφού ο Όμιλος ανακοίνωσε καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη στην Ελλάδα, 32 εκατ. ευρώ ενώ θετικό πρόσημο καταγράφει επίσης η τράπεζα σε επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τα οποία συρρικνώθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, σημειώνοντας δέκα συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA στο 1 δισ. ευρώ και αναμένει πλήρη εξάρτηση στο άμεσο μέλλον.

Σημειώνει δε την αυξητική πορεία των καταθέσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και κατά 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις υποχώρησε στο 96% από 118% πριν από έναν χρόνο.

Ειδικότερα, τα επιμέρους στοιχεία κόστους/κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

Καθαρά έσοδα τόκων κάτω 16% ετησίως, λόγω αυξημένων προβλέψεων (4ο τρίμηνο 2017, ΔΠΧΠ9). · Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 2% ετησίως, ενώ αναμένεται επιτάχυνση στα επόμενα τρίμηνα.

Λειτουργικό κόστος μειωμένο κατά 6% ετησίως για τον Όμιλο και 7% στην Ελλάδα. Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 56% (σε επαναλαμβανόμενη βάση για 1ο τρίμηνο του 2018)

Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στο 1,60% σε συνέχεια των ενισχυμένων κατά 3 δισ. ευρώ προβλέψεων από τον Σεπ.2017.

Κερδοφόρο 1ο τρίμηνο του 2018 στην Ελλάδα , με 32 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση

Τι δήλώσε ο Χρήστος Μεγάλου

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων. Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου €3δισ. από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα.

Δεύτερον, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Ο κ. Μεγάλου επισημαίνει, επίσης, τη θετική έκβαση των stress tests, τα οποία «επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση».

«Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%.

Η χρηματοοικονομική μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε δράση για να ενισχύσουμε την παραγωγή κεφαλαίων: έχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες 45 εκατ. ευρώ αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018», καταλήγει ο κ. Μεγάλου.

 

 

Διαβάστε επίσης